:

Vilka är Designprinciperna?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är Designprinciperna?
 2. Vad är visuell hierarki?
 3. Vad är en Gestaltlag?
 4. Vad är användarcentrerad design?
 5. Vilken funktion har Gestaltlagarna?
 6. Vilka är de olika Gestaltlagarna?
 7. Vad är användbarhet?
 8. Vad är tjänstedesign?
 9. Vad är designmetodik?

Vilka är Designprinciperna?

Ett stort textblock är som en stoppskylt för en trevlig upplevelse....Undvik stora textblock. Ge det utrymme

 • Använd underrubriker.
 • Punktlistor.
 • Markera nyckelord.
 • Korta textstycken.
 • Undvika jargong.

Vad är visuell hierarki?

Visuell hierarki är en teori som hjälper utvecklare av grafisk design att rikta användarens uppmärksamhet i den ordning han eller hon önskar (Tidwell, 2006). Det handlar om att få en önskad sekvens av läsning (Mullet och Sano, 1995), att ta det viktigaste på en text och manipulera den med storlek, position och värde.

Vad är en Gestaltlag?

Viktigt inom gestaltpsykologin är uppfattningen av rörelse, hur individer bedömer storlek samt tolkningen av färger. Det handlar alltså om hur vi organiserar våra upplevelser och ger dem mening. Man brukar tala om gestaltlagar som styr hur vi tolkar vår omgivning, alltså som styr vår perception.

Vad är användarcentrerad design?

Användarcentrerad design har användaren som utgångspunkt och främsta fokus i alla steg av design- och utvecklingsprocessen. Detta sker genom analys och undersökning men även genom valideringstest i riktiga miljöer och situationer där användaren involveras.

Vilken funktion har Gestaltlagarna?

Viktigt inom gestaltpsykologin är uppfattningen av rörelse, hur individer bedömer storlek samt tolkningen av färger. Det handlar alltså om hur vi organiserar våra upplevelser och ger dem mening. Man brukar tala om gestaltlagar som styr hur vi tolkar vår omgivning, alltså som styr vår perception.

Vilka är de olika Gestaltlagarna?

Gestaltlagar - de perceptionslagar som hjärnan följer för att kunna utrönja och förstå mönster bland inkommande stimuli. Närhetslagen - människan grupperar stimuli som ligger nära varandra. Likhetslagen - människan skapar helheter från likheter. Enhetslagen - människan kompletterar ofullständiga intryck.

Vad är användbarhet?

En formell definition av ”användbarhet” finns i ISO 9241-11: ”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.”

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign är en sorts kunddriven affärsutveckling – ett sätt att skapa innovation och ta fram användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster. Genom att på riktigt förstå era målgrupper och deras drivkrafter kan vi hjälpa er att innovera nya tjänster, leverera fantastiska kundupplevelser som lyfter er affär.

Vad är designmetodik?

Designmetodiken har utvecklats för att i en grupp bearbeta problem och finna lösningar genom nyskapande. Med hjälp av tekniken kan deltagarna tillägna sig kunskaper, utveckla gemensamma värderingar och skapa förutsättningar för kreativa lösningar. Kunskapsprocessen innehåller olika moment som måste få ta tid.