:

När togs euron i bruk?

Innehållsförteckning:

  1. När togs euron i bruk?
  2. Vilka är på de gamla sedlarna?
  3. Vad är € för tecken?
  4. Har euro ersatt?
  5. Kan man använda en söndrig sedel?

När togs euron i bruk?

Medlemmar i Europeiska unionen och euroområdet

LandGick med i EUAntog euro
Tyskland19571999 (kontanter sedan 2002)
Grekland19812001 (kontanter sedan 2002)
Irland19731999 (kontanter sedan 2002)
Italien19571999 (kontanter sedan 2002)

Vilka är på de gamla sedlarna?

Den presenterades av tidigare finansminister Gunnar Sträng som vid tidpunkten var ordförande i riksbanksfullmäktige. Det sades att det inte var någon slump att sedeln pryds av Karl XI, en kung som var bra på att dra in pengar till statskassan.

Vad är € för tecken?

Symbolen ”” bygger på den grekiska bokstaven epsilon (Є) och syftar på den första bokstaven i “Europa”. De två parallella strecken symboliserar stabilitet. ISO-koden för euron är EUR. Den används när man hänvisar till belopp i euro utan att använda eurosymbolen.

Har euro ersatt?

Euroländerna. Alla EU-länder ingår i Ekonomiska och monetära unionen (EMU) och 19 EU-länder har dessutom ersatt sin nationella valuta med den gemensamma valutan – euron. De kallas euroländer och utgör tillsammans euroområdet.

Kan man använda en söndrig sedel?

Om du har en skadad eller missfärgad sedel kan du i vanliga fall vända dig till en bank för att byta ut den. Om banken inte byter ut sedeln kan du skicka den/dem till Riksbanken. Riksbanken har möjlighet att lösa in skadade och missfärgade sedlar.