:

Hur lär man sig stava rätt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lär man sig stava rätt?
  2. Vad är Stavningskonventioner?
  3. Vad är morfologiska stavfel?
  4. Vad är en Dubbelteckning?
  5. Hur stavas Oschysst?
  6. Hur stavar man tyst?

Hur lär man sig stava rätt?

Att lära sig stava rätt är ett kopieringsunderlag med många omväxlande övningar i hur man lär sig stava. Här finns kapitel om alfabetskunskap, vokaler, dubbelteckning, ljudstridig stavning mm. Materialet kan användas både som uppgifter i helklass men också individuellt.

Vad är Stavningskonventioner?

När man avkodar text så sneglar man mer eller mindre omedvetet på de konsonanter som följer efter vokalen. Är det en konsonant så läser vi [ɑ :] (till exempel glas). Om vokalen följs av två konsonanter så läser vi [ɑ ] (till exempel glass).

Vad är morfologiska stavfel?

Morfologisk insikt (eller intuition) kan beskrivas som en beredskap att segmentera sammansatta ord, böjda ord och avledda (som polkagrisrandig) på ett sätt som bidrar till förståelsen av ordet.

Vad är en Dubbelteckning?

Dubbelteckning är när två likadana konsonanter står efter varandra, till exempel ll, rr och kk.

Hur stavas Oschysst?

Svar: Det här ordet har många olika stavningar både i ordlistor och i språkbruk: juste, sjyst, schyst och schysst. Svensk ordbok tar inte upp stavningen schyst, utan bara sjyst och schysst. Svenska Akademiens ordlista tar inte upp sjysst, eller någon annan stavning med dubbel-s.

Hur stavar man tyst?

Enligt svenska stavningsregler (återigen) behöver man inte placera två likadana konsonanter efter varandra för att vokalen före ska bli kort. Det räcker utmärkt med två olika (tänk på till exempel ord som tyst, plats och bild).