:

När har man rätt till Restidsersättning Byggnads?

Innehållsförteckning:

  1. När har man rätt till Restidsersättning Byggnads?
  2. Varför har man hängavtal?
  3. Vad gäller vid restid?
  4. När utgår Restidsersättning?
  5. Måste man vara Kollektivansluten?
  6. Varför hängavtal istället för kollektivavtal?

När har man rätt till Restidsersättning Byggnads?

Du får ingen extra restidsersättning för tjänsteresor som du gör under ordinarie arbetstid, utan då har du din vanliga lön. Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är denna ersättning inte bestämd, om ni inte kommit överens om det i anställningsavtalet. Det finns ingen lag som har regler för detta.

Varför har man hängavtal?

Fördelar med hängavtal för företaget: Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för företagets tjänstemän. Anställningsvillkor som är standard på arbetsmarknaden. Hjälp från Trygghetsrådet vid driftsinskränkning. Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vad gäller vid restid?

Restid i kollektivavtal Det är vanligt att anställda som är på beordrade tjänsteresor får ersättning för den tid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden. Ersättningen ges oftast för den aktiva restiden. Om en anställd ska få ersättning för restid eller inte beror alltså på om arbetsgivaren har kollektivavtal.

När utgår Restidsersättning?

Restidsersättning. När du reser i tjänsten utanför din ordinarie arbetstid, räknas den tiden normalt inte som arbetstid utan kallas restid. Ersättning för denna tid, så kallad restidsersättning , finns reglerat i många av Unionens avtal om allmänna anställningsvillkor.

Måste man vara Kollektivansluten?

Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetstagarorganisation kan dock vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal, varför frivilligheten inte alltid är reell. Saknas kollektivavtal gäller inte vilka arbetsvillkor som helst. Då gäller i stället lagens regler.

Varför hängavtal istället för kollektivavtal?

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal direkt med ett fackförbund istället för genom att teckna kollektivavtal med den arbetsgivarorganisation som förhandlar avtalet för arbetsgivarnas räkning. Hängavtal innebär samma åtaganden som kollektivavtal men blir dyrare och krångligare.