:

Vad används en kravspecifikation till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad används en kravspecifikation till?
  2. Vem har ansvar för kravspecifikation?
  3. Vad gör en kravställare?
  4. Vem har ansvar för kravspecifikationen?
  5. Vad menas med att göra mentaliteten?
  6. Vilka roller ingår i ett projekt?
  7. Vad gäller om en svensk lag strider mot EU rätten EU s lagar och regler )?

Vad används en kravspecifikation till?

En produktspecifikation eller kravspecifikation har till uppgift att tydligt specificera mått och övriga krav som ställs på en produkt eller tjänst. Dessa krav sammanställs i ett dokument som sammanfattar beställarens önskemål och krav på funktionen eller produkten som ska framställas.

Vem har ansvar för kravspecifikation?

I slutet av dialogen signalerar Carina att hon vill ta fram kravspecifikationen och lösningsförslaget med beställarens godkännande. Egentligen är det beställarens ansvar att ta fram behoven/verksamhetskraven och leverantörens ansvar att komma med ett förslag till lösning.

Vad gör en kravställare?

Kravarbetet har alltså som syfte att identifiera behoven, inte färdiga lösningar. Med hjälp av kraven tydliggör vad du vill ha till leverantören och utvecklarna. Med ett agilt förhållningssätt kan kraven anpassas under arbetets gång istället för när arbetet är avslutat. Det sparar både pengar och tid.

Vem har ansvar för kravspecifikationen?

I slutet av dialogen signalerar Carina att hon vill ta fram kravspecifikationen och lösningsförslaget med beställarens godkännande. Egentligen är det beställarens ansvar att ta fram behoven/verksamhetskraven och leverantörens ansvar att komma med ett förslag till lösning.

Vad menas med att göra mentaliteten?

Vad menas med "Att göra mentaliteten"? Fokus på "Att göra mentaliteten" dominerar inom många organisationer. Det innebär att man utföra aktiviteter direkt utan att inse betydelsen av att avsätta tid och pengar på en förstudie.

Vilka roller ingår i ett projekt?

I ett projekt finns roller som bestäl- lare, projektägare, projektledare, styrgrupp, referensgrupp och projektmedarbetare. Att vara projektledare eller att ha någon annan projektroll är även en kompetens. På Till- växtverket ser vi dock inte projektledare eller programledare, enligt PPS, som ett yrke.

Vad gäller om en svensk lag strider mot EU rätten EU s lagar och regler )?

EU-lag har företräde Sverige ska anpassa sin lagstiftning till EU-rätten och inte ha lagar som strider mot EU:s regler. Ibland händer det att en svensk lag och en EU-lag står emot varandra. Då är det EU-lagen som gäller, vilket kallas för att EU-rätten har företräde.