:

Varför kan jag inte lita på mig själv?

Innehållsförteckning:

  1. Varför kan jag inte lita på mig själv?
  2. Har svårt att lita på folk?
  3. Är trygg i sig själv?
  4. Hur ska man våga lita på någon?
  5. Vad är trygghet för dig?

Varför kan jag inte lita på mig själv?

Det finns alltid möjligheter att bli inlagd eller på annat sätt få mer hjälp så du kan känna dig tryggare med dig själv. Jag håller med dig att om man mår så dåligt som du gör då blir det svårt att vänta så länge som du beskriver och det tycker jag inte att du ska behöva göra.

Har svårt att lita på folk?

Grunden för att våga berätta saker är att känna sig respekterad och trygg med personen, så lyssna på din magkänsla! Att inte lita på någon endaste människa är såklart bekymmersamt och något jag tycker att prata vidare med din psykolog om. Det är inte ett ovanligt problem och brukar kunna förstås satt i sitt sammanhang.

Är trygg i sig själv?

Självkänsla handlar om hur du tänker om dig själv som person och hur trygg du är med dig själv. Det handlar inte om hur bra eller dålig du är på att göra olika saker. Stark självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker.

Hur ska man våga lita på någon?

Här är tre vägar till att öka förtroendet.

  1. 1 Jobba med dig själv – och med relationen. – Fundera på vad du behöver göra för att bli bättre på att anförtro dig. ...
  2. 2 Våga ta språnget och berätta om det svåra. – Ibland behöver man bara kasta sig ut och våga göra det, säger Maria Burman. ...
  3. 3 Hantera tystnaden.

Vad är trygghet för dig?

Trygghet är: att det inte skall bli krig, bråk, att man känner sig närmare folket, att man bryr sig om varandra, att man blir sedd. Trygghet är att ha jobb, att kunna försörja sig, att ha kompisar, någon att prata med. Trygghet är tillit. Trygghet är att göra något meningsfullt i livet.