:

Varför är det viktigt att vända insulinpennan?

Innehållsförteckning:

  1. Varför är det viktigt att vända insulinpennan?
  2. Får inte ner mitt blodsocker?
  3. Vad bör man tänka på vid Insulingivning?
  4. Varför ska man använda en Sticksäkrad Pennkanyl?
  5. Hur länge kan man gå med högt blodsocker?

Varför är det viktigt att vända insulinpennan?

sort vid rätt tidpunkt. Vändinsulinpennan flera gånger så att insulinet blandas. sedan strax innan du ger, att du vridit fram rätt mängd enheter(E) insulin. Se tidigare signatur var man givit injektionen senast.

Får inte ner mitt blodsocker?

Det kan till exempel bero på otillräcklig diabetesbehandling med insulin, GLP-1-receptoragonist eller tabletter, för stort födointag, mindre fysisk aktivitet än planerat, akut sjukdom, stress på arbetet, med mera. Det är mycket viktigt att du i tid åtgärdar en kraftig förhöjning av blodsockret.

Vad bör man tänka på vid Insulingivning?

Byt alltid nålen vid varje injektionstillfälle. Kontrollera med dubbelkontroll: Först i samband med att du vrider fram, sedan strax innan du ger, att du vridit fram rätt mängd enheter (E) insulin. Kassera insulinpennan om insulinet inte räcker till hela dosen. lämna sina synpunkter på var det skall injiceras.

Varför ska man använda en Sticksäkrad Pennkanyl?

Det finns ett EU direktiv från som syftar till att förebygga stick och skärskador. Om det finns sticksäkra produkter ska de användas. I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2012:7, § 8a står det att när man i sitt arbete ger andra insulin och inte använder sticksäkra kanyler så uppfyller man inte kravet.

Hur länge kan man gå med högt blodsocker?

Ett högt blodsocker är inte farligt i sig Man blir kanske lite trött och kissar och dricker. Då behöver man kanske extra dryck och lite extra insulin men inte akut sjukvård. Går man länge med högt socker vänjer man sig ofta och tycker att man mår riktigt bra äve om sockret ligger runt 20 dygnet runt.