:

Hur gör man ett Vattenur?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man ett Vattenur?
  2. Vad är en Vattenklocka?
  3. När började man använda klockor?
  4. När uppfanns sekunder?
  5. Vad kommer före sekunder?

Hur gör man ett Vattenur?

Det fanns flera olika typer av vattenur, vissa mer komplicerade än andra. En typ bestod av en skål med små hål i botten, som fylldes på med ett jämnt vattenflöde. När vattennivån nådde markeringshål i skålens vägg angav den hur lång tid som förflutit.

Vad är en Vattenklocka?

De tidigaste mekaniska klockorna som vi känner till var vattenklockor och konstruerades i Babylonien och Egypten för mer än 2000 år sedan. En mycket känd vattenklocka byggdes av Al-Jazari på 800-talet.

När började man använda klockor?

Snabbfakta. Den allra första klockan var soluret som uppfanns för 5 000 år sedan. De tidiga mekaniska uren hade bara timvisare. Det enda man kunde ställa klockan efter var solen, så tiden gällde bara just där man var.

När uppfanns sekunder?

1644 beräknade Marin Mersenne att ett pendelur med längden 39,1 tum (0,994 m) skulle ha en period hos pendeln, vid vanlig tyngdkraft, på exakt två sekunder. Med en sekund per pendelrörelse skulle ett sådant ur ticka den exakta sekunden. Det första pendeluret anses vara det som konstruerades 1656 av Christiaan Huygens.

Vad kommer före sekunder?

SI-prefix används ofta tillsammans med ordet sekund för att visa på delar av en sekund; såsom millisekund (en tusendel av en sekund), mikrosekund (en miljondel av en sekund) och nanosekund (en miljarddel av en sekund).