:

Vad är låneutrymme?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är låneutrymme?
  2. Kan man utöka bundet lån?
  3. Vad kostar det att lösa ett bundet lån i förtid?
  4. Kan man öka amorteringen på ett bundet lån?
  5. Hur räknar man belåningsgraden?

Vad är låneutrymme?

Ju större lån du har på din bostad i förhållande till dess värde, desto mindre ytterligare låneutrymme har du kvar på bostaden. Du får som mest låna 85 % av bostadens värde. I bankens ögon är det mindre riskabelt att låna ut till dig om du har en lägre belåningsgrad.

Kan man utöka bundet lån?

Ska du till exempel renovera badrummet finns möjligheten att utöka det eventuellt redan existerande bolånet, alltså låna mer på bostaden. Banken får som mest låna ut 85 procent av bostadens värde. Har din belåningsgrad minskat sedan bolånet togs finns det därför chans att banken låter dig låna upp till 85 procent igen.

Vad kostar det att lösa ett bundet lån i förtid?

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har banken rätt till en ersättning som kallas ränteskillnadsersättning. Utöver ränteskillnadsersättningen har banken inte rätt att ta ut någon ersättning för att du förtidslöser ditt lån.

Kan man öka amorteringen på ett bundet lån?

Tänk på att det inte är möjligt att göra en extra inbetalning på din månadsavi om du vill extraamortera. Om du har lån med bunden ränta kan du vid en extraamortering behöva betala en avgift kallad ränteskillnadsersättning.

Hur räknar man belåningsgraden?

Du kan räkna ut din belåningsgrad genom att ta lånebeloppet delat med bostadens värde.