:

Vilket är det bästa Gräsfröet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket är det bästa Gräsfröet?
 2. Vad är Bruksgräsmatta?
 3. Vad innehåller gräsfrö?
 4. Vilka olika grässorter finns det?
 5. Hur mycket gräs finns det på jorden?
 6. Hur skriver man en skötselplan?
 7. Vad är en skötselplan?

Vilket är det bästa Gräsfröet?

Gräsfrön - bäst i test

 • Bästa gräsfrö i kategorin "Elegant" är Weibulls Extra Green.
 • Bästa gräsfrö i kategorin "Fritidshus" är Skånefrö Siesta.
 • Bästa gräsfrö i kategorin "Villa" är Skånefrö Villa.
BE

Vad är Bruksgräsmatta?

En prydnadsgräsmatta tål inte trädgårdens påfrestningar lika bra som en bruksgräsmatta, som passar bättre för barn. Inte ens en bruksgräsmatta skulle klara sig på en fotbollsplan, eftersom gräset där utsätts för ännu mer påfrestningar. För fotbollsplaner krävs riktigt sportgräs. Gräsmattetypen avgörs av fröblandningen.

Vad innehåller gräsfrö?

1 kg gräsfrö Räcker till ca 60 kvm. Består av 60% Rödsvingel tv, 5% Rödsvingel ku och 35% Ängsgröe.

Vilka olika grässorter finns det?

Din gräsmatta kan innehålla flera olika gräsarter

 • Rödsvingel, Festuca rubra ssp. cummutata, som saknar utlöpare.
 • Rödsvingel, Festuca rubra ssp. rubra, med underjordiska utlöpare (rhizomer).
 • Ängsgröe, Poa pratensis.
 • Engelskt rajgräs, Lolium perenne.
 • Rödven, Agrostis tenuis.

Hur mycket gräs finns det på jorden?

Omkring en femtedel av jordens markyta är täckt av gräs, vilket motsvarar omkring 26 procent av all växtlighet. Bara i Patagonien finns det till exempel gräsmarker som är fem gånger större än Sverige.

Hur skriver man en skötselplan?

Av skötselplanen bör det framgå vilka buskar och träd som ska beskäras och när det ska ske. Om de beskärs vid fel tidpunkt kan de skadas och rent av dö. Vissa träd och buskar bör inte beskäras alls. Av skötselplanen bör det också framgå när rensning ska genomföras och hur löv och snö ska tas omhand.

Vad är en skötselplan?

Målsättningen är att skapa trivsamma och trygga utemiljöer för våra hyresgäster. Våra utemiljöer ska underlätta sociala aktiviteter och vara inbjudande och vackra efter varje årstids förutsättningar. Utemiljöns olika beståndsdelar ska uppfylla de krav som beskrivs i vår skötselmanual för respektive skötselprodukt.