:

Hur gör man ett schema på datorn?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man ett schema på datorn?
  2. Hur gör man ett rullande schema?
  3. Hur kommer ett schema till?
  4. När har man rätt att få sitt schema?
  5. Hur ser jag mitt skolschema?
  6. När får man sitt Skolschema?

Hur gör man ett schema på datorn?

Redigera ett arbets pass schema i Excel

  1. Öppna Excel-arbetsboken som du exporterade från SKIFT.
  2. Välj Aktivera redigering högst upp på sidan. ...
  3. Läs anvisningarna i filen och visa Excel-mallen för Skift. ...
  4. Gör dina ändringar och tillägg i arbets-och dags anteckningarna och spara arbetet.

Hur gör man ett rullande schema?

Ett rullande schema innebär att man först skapar ett antal pass för några anställda under en vecka. De kommande veckorna hoppar passen ned en rad bland de anställda för varje vecka som går. Antalet personer i det rullande schemat avgör hur lång tid det tar innan en person får samma veckomönster nästa gång.

Hur kommer ett schema till?

En enhet inom regionen behöver se över sitt schema utifrån nya förutsättningar i verksamheten. Chefen har en del tankar och idéer om vad som behöver förändras i schemaläggningen för att mer utgå i från verksamhetens behov och hur arbetstiden kan förläggas.

När har man rätt att få sitt schema?

I arbetstidslagen finns det till exempel regler som säger hur lång dygnsvila du ska ha och hur mycket övertid du får arbeta. Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka. Du har rätt till ett schema minst två veckor i förväg och arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid .

Hur ser jag mitt skolschema?

Titta på elevers scheman Antingen söker du upp eleven via dennes namn i sökfältet i Vklass eller så klickar du på elevens namn i elevlistan i ”Min klass” eller i en grupp under ”Mina ämnen/kurser”. På elevens profilsida kan du sedan klicka på ”Visa” för att se elevens schema.

När får man sitt Skolschema?

Grundregeln är att läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Men huvudmannen får besluta om andra tider om det finns inslag i utbildningen som förutsätter att läsåret börjar och slutar på andra tider.