:

Vart sätter man insektsnät?

Innehållsförteckning:

 1. Vart sätter man insektsnät?
 2. Hur bygger man en Myggdörr?
 3. Hur sätter man Takfotsnät?
 4. Hur gör man ett Myggfönster?
 5. Hur sätter man Takfotsplåt?

Vart sätter man insektsnät?

Insektsnät fästs med spik eller klammer. Brädor spikas synligt i alla stöd. Spontat virke till inklädnad kan spikas dolt. Synliga ytor som ska vara täckmålade bör vara industriellt grundmålade eller mellanstrukna alternativt grundbehandlade på plats före montering.

Hur bygger man en Myggdörr?

Tillverka ett myggfönster

 1. Det är väldigt enkelt att tillverka ett eget myggfönster. ...
 2. Börja med att bygga en ram som passar ditt fönster. ...
 3. När ramen är klar och passar så häftar man fast myggnätet runt om hela och spänner så att det ser fint ut och inte bubblar sig.

Hur sätter man Takfotsnät?

Insektsnät fästs med spik eller klammer. Panelbrädor spikas i alla stöd. Spontat virke till inklädnad spikas dolt. Synliga ytor som ska täckmålas, bör vara grundmålade eller mellanstrukna alternativt grundbehandlas på plats före uppsättning.

Hur gör man ett Myggfönster?

bygger du ett myggfönster

 1. Mät noga. Myggfönstret ska få plats inuti fönsterramen innanför det öppnade fönstret. ...
 2. Räkna på mått och kapa. ...
 3. Skruva ihop fönstret med trallskruv, två i varje fog. ...
 4. Häfta fast spetsgardinen på fönstrets insida. ...
 5. Mät ut vart knytbanden ska sitta och fäst med tre-fyra häftor.

Hur sätter man Takfotsplåt?

Takpappen fästs med pappspik som slås ner i överkant var 10 cm.. Dra nu bort skyddsplasten från takfotsplåten och längs pappvådens nedre kant. Ta lite i taget och tryck fast pappen på takfotsplåtens tjärunderlag. Spika nu fast pappen mot trekantslisten med 10-15 cm avstånd mellan spikarna.