:

Hur får man AirPods att stänga ute ljud?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man AirPods att stänga ute ljud?
  2. Hur justerar man AirPods?
  3. Kan man stänga av AirPods?
  4. Hur ställer man in ljud på AirPods?
  5. Kan man ladda AirPods i någon annans fodral?

Hur får man AirPods att stänga ute ljud?

Tryck och håll ned knappen för bruskontroll för att växla mellan Aktiv brusreducering och Transparens. Du kan anpassa vilka lägen du växlar mellan (Aktiv brusreducering, Transparens och Av) i Bluetooth-inställningar på iPhone, iPad eller Mac.

Hur justerar man AirPods?

Gå till Inställningar > Bluetooth på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryck på knappen Mer info bredvid dina AirPods. Välj vänster eller höger AirPod för att välja vilken AirPod som du vill dubbeltrycka på för Siri, spela upp eller pausa ljudinnehåll eller för att hoppa mellan spår.

Kan man stänga av AirPods?

På din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > Bluetooth och trycker på knappen Mer info bredvid dina AirPods. (Gå vidare till nästa steg om du inte ser dina AirPods i Inställningar > Bluetooth.) Tryck på Glöm den här enheten och bekräfta genom att trycka en gång till.

Hur ställer man in ljud på AirPods?

Ställa in anpassat ljud för hörlurar för AirPods

  1. Öppna Inställningar > Hjälpmedel > Ljud/bild > Anpassat ljud för hörlurar och slå på Anpassat ljud för hörlurar på iPhone, iPad eller iPod touch.
  2. Tryck på Inställning av anpassat ljud och följ anvisningarna på skärmen.

Kan man ladda AirPods i någon annans fodral?

Du kan ladda fodralet med eller utan AirPods inuti. Du laddar snabbast om du använder en usb-laddare till iPhone eller iPad eller ansluter dem till din Mac. Se Kontrollera laddningsstatusen för mer information om laddningsstatus och laddningsnivå.