:

Vad är Säkerhetsprövningsintervju?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Säkerhetsprövningsintervju?
 2. Vad kollas i säkerhetsklass 3?
 3. Hur lång tid tar en säkerhetsprövning klass 3?
 4. Vad ingår i en särskild personutredning?
 5. Vad innebär SUA klassning?
 6. Hur går en registerkontroll till?
 7. Vad innebär en säkerhetsklassning?
 8. Vad är SUA klassning?
 9. Vad är SUA?
 10. Vad är ett säkerhetssamtal?
 11. Vad innebär det att en tjänst är säkerhetsklassad?
 12. Vad ingår i en säkerhetsprövning?

Vad är Säkerhetsprövningsintervju?

en säkerhetsprövningsintervju. uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser. registerkontroll, om anställningen är placerad i säkerhetsklass. en särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2.

Vad kollas i säkerhetsklass 3?

I säkerhetsklass 3 placeras den person som i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet och det kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa om dessa uppgifter skulle röjas.

Hur lång tid tar en säkerhetsprövning klass 3?

Totalt kan denna process ta upp till 8 veckor. När vi fattat beslut i ärendet kontaktar vi dig. Det går inte att få mer information kring säkerhetsprövningen än den som lämnas vid detta tillfälle.

Vad ingår i en särskild personutredning?

För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga.

Vad innebär SUA klassning?

Om du ska ta del av uppgifter som omfattas av sekretess krävs ett säkerhetsskyddsavtal. En säkerhetsskyddad upphandling med ett sådant avtal görs vid upphandlingar som omges av säkerhetsskydd. Det kan till exempel vara då ett företag ska ta del av hemliga uppgifter.

Hur går en registerkontroll till?

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Vad innebär en säkerhetsklassning?

Att vara placerad i säkerhetsklass innebär att Säkerhetspolisen fortlöpande följer upp om det har tillförts uppgifter i polisregistren efter det att en registerkontroll har gjorts.

Vad är SUA klassning?

Om du ska ta del av uppgifter som omfattas av sekretess krävs ett säkerhetsskyddsavtal. En säkerhetsskyddad upphandling med ett sådant avtal görs vid upphandlingar som omges av säkerhetsskydd. Det kan till exempel vara då ett företag ska ta del av hemliga uppgifter.

Vad är SUA?

Om du ska ta del av uppgifter som omfattas av sekretess krävs ett säkerhetsskyddsavtal. En säkerhetsskyddad upphandling med ett sådant avtal görs vid upphandlingar som omges av säkerhetsskydd. Det kan till exempel vara då ett företag ska ta del av hemliga uppgifter.

Vad är ett säkerhetssamtal?

Säkerhetssamtalet ska säkra att de som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet är individer som är pålitliga och lojala ur säkerhetssynpunkt. Det ska också säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskyddet.

Vad innebär det att en tjänst är säkerhetsklassad?

Det är FMV som beslutar om en sökande kan placeras i en säkerhetsklassad befattning. Att vara placerad i säkerhetsklass innebär att Säkerhetspolisen fortlöpande följer upp om det har tillförts uppgifter i polisregistren efter det att en registerkontroll har gjorts.

Vad ingår i en säkerhetsprövning?

Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen och att ...