:

Hur man ställer in Middar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man ställer in Middar?
 2. Vad händer om man har för stort slutsteg?
 3. Hur kopplar man Remotekabel?
 4. Hur kopplar man in en aktiv baslåda i bilen?
 5. Hur kopplar man Middar och diskanter?
 6. Kan man ha för starkt slutsteg?
 7. Varför blir mitt slutsteg så varmt?
 8. Hur ställer man in LPF?
 9. Är remote Plus eller minus?
 10. Hur man kopplar in ljud?
 11. Hur kopplar man in stereo?

Hur man ställer in Middar?

För att få diskanter och midbasar att fungera korrekt utan ett passivt delningsfilter, behöver du använda dig av aktiv delning på slutsteget. Detta innebär att det är viktigt att koppla in, samt ställa in slutsteget på rätt sätt. Till att börja med så måste diskanter och midbasar kopplas in på separata kanaler.

Vad händer om man har för stort slutsteg?

Vad händer då om jag har en förstärkare eller slutsteg som matar in högre watt i högtalaren än vad den e gjord för??? Man kan aldrig få för mycket effekt, du får helt enkelt bara bättre kontroll på högtalaren och behöver inte höja så mycket för att få hög volym.

Hur kopplar man Remotekabel?

om du ändå vill ha en remote kabel kan du göra en själv. du kopplar in ett relä på något som startar när radion startar (ex den röda kabeln som går in i stereon) sen utgången på reläet drar du till remoteingången på steget.

Hur kopplar man in en aktiv baslåda i bilen?

B+ skall gå till batteriets plusspol med en säkring mindre än 30 cm från batteriet, använd säkring om du vill ha en bil kvar. + på batteriet är ju rött och - svart, oftast är + större pol än minus, Koppla inte in + kabeln på batteriet förrän du är hundra på att du kopplat allt rätt.

Hur kopplar man Middar och diskanter?

2st diskanter parallellkopplade på 1 kanal, 2st diskanter parallellkopplade på 1 kanal. Bryggat de sista två kanalerna och parallellkopplat 4 midbasar, parallellkopplat de andra 4 middarna och seriekopplat ihop de båda "grupperna" av middar.

Kan man ha för starkt slutsteg?

Den andra angivelsen är “Max” eller “Peak” Watt vilket är den maximala mängd kraft som kan hanteras under kort stund av högtalaren utan att orsaka skador. Om max effekt överskrids under en längre tid finns det risk för överhettning och att talspolen deformeras eller bränns.

Varför blir mitt slutsteg så varmt?

prova fixa en fläkt som kan kyla steget så de inte blir helt "vindtätt" runt så de byter luft runt ekring problemet kan uppstå om steget är i trånga utrymen med lite luftomväxling. har själv ett Mds Audiophile pro steg som driver en 12" bas på 4000w utan problem men det steget är det inbyggd fläckt i.

Hur ställer man in LPF?

Steg har en gain för att kunna ge max effekt oavsett om du har en max insignal på 0.5V eller 8V. Om man är avancerad använder man ett oscilloskop för att ställa detta. Men att börja med gainet på minimum, dvs vrid den motsols tills det tar stopp. Sen sätter du igång en låt i spelaren som du vet är av hög kvalite.

Är remote Plus eller minus?

remote *ofta blå eller blåvit* ger +12volt när stereon är igång, denna kopplas till slutsteget via remote ingången på steget.

Hur man kopplar in ljud?

Signal-/RCA-kabel Lågnivåkabeln skall dras minst 30 cm från strömkabeln för att inte störningar skall uppkomma och man drar fördelaktigt strömkabel och lågnivåkabel på varsin sida i bilen. Lågnivåkabeln består av två signalkablar (höger- och vänstersignal) och vanligtvis en remotekabel.

Hur kopplar man in stereo?

På stereons ”jordkabel” (svart kabel även kallad minus) sätter vi på en kabelsko och kopplar till svart kabel. Är det inte fördraget får du dra en svart kabel till elcentralen eller annat liknande och koppla den till jord. Nu är det dags att koppla in antennen.