:

Hur mycket koldioxid släpper transporter ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket koldioxid släpper transporter ut?
  2. Hur mycket CO2 släpper HVO100 ut?
  3. Hur mycket koldioxid släpper en buss ut varje år?
  4. Hur mycket HVO i diesel 2022?
  5. Varför är HVO så dyrt?

Hur mycket koldioxid släpper transporter ut?

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2020 uppgick transportsektorns utsläpp till ungefär 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 27 procent lägre än 2010. Huvuddelen av utsläppen uppkommer i vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon.

Hur mycket CO2 släpper HVO100 ut?

Hur mycket CO2 sparar jag på HVO100? Man sparar upp till 90% av CO2 jämfört med vanlig diesel genom att byta till HVO100 Förnybar Diesel.

Hur mycket koldioxid släpper en buss ut varje år?

En långfärdsbuss på icke-förnybart drivmedel släpper ut 27 g CO2 per personkilometer medan en buss som körs på 100 procent RME, biodiesel, endast släpper ut 14 g CO2 per person och kilometer. Körs den på HVO blir utsläppen endast 4 g CO2 per personkilometer.

Hur mycket HVO i diesel 2022?

Denna andel ökade den 1 januari 2022 till 7,8 procent. År 2030 ska siffran ligga på 28 procent. Priset för biodrivmedlet HVO100 tog ett rejält skutt upp vid årsskiftet.

Varför är HVO så dyrt?

På nyårsdagen höjdes priset från 20 kronor till 24 kronor per liter för det miljövänliga HVO100-dieseln som är tillverkad av förnybara råvaror. Att den är dyrare än vanlig diesel förklaras av petroleumbranschen med att världsmarknadspriserna på biodrivmedel ökar på grund av efterfrågan.