:

Hur högt staket ska man ha?

Innehållsförteckning:

  1. Hur högt staket ska man ha?
  2. Hur högt kan en valp hoppa?
  3. Måste man ha staket om man har hund?
  4. Får man ha sin hund lös i trädgården?
  5. Får hundar skälla på tomten?

Hur högt staket ska man ha?

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Hur högt kan en valp hoppa?

Till skillnad från katter är inte hundar gjorda för att hoppa från höjder. Detta gäller i synnerhet valpar! En valp kan lätt bryta ett ben om de hoppar från en hög säng, soffa eller stol. Se alltid till att lyfta valpen från dessa platser istället för att låta den hoppa ner av sig själv.

Måste man ha staket om man har hund?

Större hundar sägs generellt behöva ett staket med en höjd som ligger mellan 1,5 och 2 meter. Många hussar och mattar med erfarenhet av att hålla större hundar i trädgården rekommenderar dock ett stängsel på närmare 2 meter, för att vara helt på den säkra sidan.

Får man ha sin hund lös i trädgården?

Det finns inga juridiska skyldigheter att som hundägare gränsa av sin egen tomtgräns för att man äger en hund som vistas lös på den egna tomten. Såvida inte hunden går utanför tomtgränsen och skapar olägenhet för sin omgivning kan inga sådana krav ställas.

Får hundar skälla på tomten?

I lagen står det att grannar inte skall störas av ihållande hundskall, inte heller skall hundarna skälla nattetid mellan 22.00-6.00. Men att hålla sina hundar ute i rastgården då och då, skall grannen tåla.