:

Hur ser en frekvenstabell ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser en frekvenstabell ut?
 2. Vad är en kolumn i en tabell?
 3. Vad gör en pivottabell?
 4. Hur läser man en frekvenstabell?
 5. Vad händer när vi lägger till en formel i en tom kolumn i tabellen?
 6. Hur gör man en pivottabell?
 7. Hur man gör ett cirkeldiagram?

Hur ser en frekvenstabell ut?

Frekvenstabell. En frekvenstabell visar hur många gånger varje svar förekommer i undersökningen. Hur många gånger ett svar förekommer kallar vi svarets frekvens. I den första kolumnen kan vi läsa av antalet biobesök (till exempel på den fjärde raden: 3 biobesök).

Vad är en kolumn i en tabell?

Information från topp till botten kallas kolumn. I denna tabell finns en kolumn med bergets namn och en kolumn med höjder. Från raden som börjar med Kebnekaise ser vi att det är 2111 meter högt och också Sveriges högsta berg! En tabell kan ha hur många rader och hur många kolumner som helst.

Vad gör en pivottabell?

En pivottabell är ett verktyg i Excel, med vilket du kan summera och utforska data interaktivt. En av fördelarna med pivottabeller är att du snabbt och enkelt kan växla perspektiv på de data du visar och analyserar. Ordet ”pivotera” betyder just ”vända och vrida”.

Hur läser man en frekvenstabell?

I frekvenstabellen visar du hur många gånger något händer. Frekvens är antalet gånger som varje sak händer. Med relativ frekvens menar du frekvensen delat med det totala antalet händelser, det vill säga andelen eller procenten av helheten. Nu visar vi ett exempel på en frekvenstabell.

Vad händer när vi lägger till en formel i en tom kolumn i tabellen?

I och med att du kopierar in eller fyller i en formel i alla celler i en tom tabellkolumn skapas det en beräknad kolumn. Om du skriver eller flyttar en formel i en tabellkolumn som redan innehåller data skapas inte en beräknad kolumn automatiskt.

Hur gör man en pivottabell?

Skapa en pivottabell i Excel för Windows

 1. Markera cellerna som du vill använda för att skapa en pivottabell. ...
 2. Välj Infoga > Pivottabell.
 3. skapas en pivottabell baserat på en befintlig tabell eller ett befintligt område. ...
 4. Välj var du vill att pivottabellrapporten ska placeras. ...
 5. Klicka på OK.

Hur man gör ett cirkeldiagram?

Klicka på Infoga > Diagram > Cirkel och välj sedan det cirkeldiagram du vill lägga till i bilden. Ersätt informationen i platshållaren i det kalkylblad som öppnas med din egen information. Mer information om hur du ordnar data i cirkeldiagram finns i Data för cirkeldiagram. Stäng kalkylbladet när du är klar.