:

Vad är general vinter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är general vinter?
  2. Vad gjorde tyskarna i Finland?
  3. Hur många svenskar krigade i Finland?
  4. Hur många svenskar var med i finska vinterkriget?
  5. Varför drogs Finland in i andra världskriget?
  6. Vad hände med Finland efter andra världskriget?
  7. Hur kom Sverige att förhålla sig till ryssarnas angrepp på Finland?

Vad är general vinter?

Sovétsko-finlyándskaya (sovetsko-finskaya) voyná ; i Sverige vanligen kallat finska vinterkriget) utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland.

Vad gjorde tyskarna i Finland?

Tyskarna var speciellt intresserade av Lappland för att kunna erövra Murmansk och Archangelsk, samt Finska viken och Karelska näset för att kunna erövra Leningrad (nuvarande Sankt Petersburg).

Hur många svenskar krigade i Finland?

De 9 500 svenska frivilliga som deltog i finska vinterkriget får stor uppmärksamhet - i dag 77 år senare. Annat var det när de åkte hem till Sverige efter krigets slut. I dag för 77 år sedan tog vinterkriget slut.

Hur många svenskar var med i finska vinterkriget?

Finland hade bara fyra artilleripjäser vid krigets början. Sverige skickade också vart tredje av landets jaktplan, totalt 12 stycken, till Finland. Totalt anmälde sig över 10 000 personer till den svenska frivilligkåren. Omkring 8000 av dem hann komma till Finland innan kriget var över.

Varför drogs Finland in i andra världskriget?

Orsaken till finska vinterkriget I november 1939 krävde Sovjetunionen att få vissa gränsområden av Finland i närheten av Leningrad (dagens S:t Petersburg). Dessutom ville ryssarna ta över några öar längst in i Finska viken.

Vad hände med Finland efter andra världskriget?

Efter andra världskriget slöts ett fredsfördrag mellan Finland och Sovjetunionen i Paris 1947. I det återställdes gränserna från vinterkriget 1940 vilket innebar att Finland förlorade omkring elva procent av sin yta när bland annat Petsamo vid Ishavet blev en del av Sovjetunionen.

Hur kom Sverige att förhålla sig till ryssarnas angrepp på Finland?

Den svenska regeringen skickade dessutom stora mängder krigsmateriel till Finland, bland annat 135 000 gevär och 144 artilleripjäser. Finland hade bara fyra artilleripjäser vid krigets början. Sverige skickade också vart tredje av landets jaktplan, totalt 12 stycken, till Finland.