:

Hur stor är den naturliga strålningen som vi alla utsätts för?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor är den naturliga strålningen som vi alla utsätts för?
  2. Vilka grupper utsätts för en högre stråldos än vad som är normalt?
  3. Hur stor stråldos joniserande strålning utsätts i genomsnitt en person i Sverige för under ett år?
  4. Vad är komisk strålning?
  5. Hur stor stråldos utsätts vi för i Sverige varje år och hur stor del kommer från våra bostäder?
  6. Vilken enhet mäts Dosrat?
  7. Hur mäter man stråldos?

Hur stor är den naturliga strålningen som vi alla utsätts för?

Naturlig bakgrundsstrålning Strålning från radioaktiva ämnen är en naturlig del av vår miljö. Den kommer från rymden, marken och oss själva. Denna strålning kallas naturlig bakgrundsstrålning och genomsnittssvensken får cirka 1 mSv (millisievert).

Vilka grupper utsätts för en högre stråldos än vad som är normalt?

Kosmisk strålning Flygpersonal kan i sitt arbete utsättas för höga nivåer av kosmisk strålning. SSI deltar i ett internationellt samarbete för att kartlägga stråldoserna till denna yrkesgrupp. Elektriska och magnetiska fält SSI arbetar med risker av elektromagnetiska fält och vidtar åtgärder om risker identifieras.

Hur stor stråldos joniserande strålning utsätts i genomsnitt en person i Sverige för under ett år?

I Sverige utsätts vi normalt för en stråldos på, i genomsnitt, 3 mSv per år. Detta inkluderar också strålning från radon i hus och strålning i samband med sjukvård.

Vad är komisk strålning?

Den kosmiska bakgrundsstrålningen (CMB från engelska Cosmic microwave background) är en elektromagnetisk strålning med maximal intensitet för våglängder i millimeterområdet, det så kallade mikrovågsområdet, och en våglängdsfördelning som är typisk för värmestrålning, så kallad svartkroppsstrålning.

Hur stor stråldos utsätts vi för i Sverige varje år och hur stor del kommer från våra bostäder?

Också i människokroppen och i födoämne finns naturligt radioaktiva ämnen, till exempel kol-14 och kalium-40. En svensk får i genomsnitt cirka 1 mSv per år från dessa naturliga strålkällor. Den naturliga stråldosen är inte lika stor överallt.

Vilken enhet mäts Dosrat?

Dosrat – kallas ibland doshastighet. Dosen mäts per tidsenhet i t. ex. enheten mSv/timme.

Hur mäter man stråldos?

Stråldosen (D) fås genom att den absorberade energin (E) divideras med massan (m) av kroppsvävnaden, det vill säga D=E/m. Stråldosen mäts i gray (Gy).