:

Vilka talar nahuatl?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka talar nahuatl?
  2. Finns aztekerna kvar?
  3. Varför försvann aztekerna?
  4. Var kom aztekerna ifrån?
  5. Hur såg tenochtitlan ut?

Vilka talar nahuatl?

Nahua är en indianfolkgrupp bosatt i Mexiko och Centralamerika. De talar språket nahuatl.

Finns aztekerna kvar?

Aztekerna har haft stort inflytande på dagens samhälle i Mexiko. Till exempel talas nahuatl, aztekernas språk, fortfarande av ungefär 1,5 miljoner människor. Mexiko City, Mexikos huvudstad, byggdes över ruinerna av Tenochtitlan, och många av de naturliga landmärken som finns i staden har kvar sina namn på nahuatl.

Varför försvann aztekerna?

Cortés grep aztekernas ledare Montezuma och förstörde huvudstaden Tenochtitlán år 1520. Att några få spanjorer med små resurser kunde besegra hela det militärt mäktiga och välorganiserade aztekiska riket berodde delvis på Montezumas obeslutsamhet.

Var kom aztekerna ifrån?

Aztekerna var ett centralamerikanskt urfolk som på 1300-talet skapade ett stort rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i början av 1500-talet.

Hur såg tenochtitlan ut?

Staden. Tenochtitlán låg på en ö i Texcocosjön i mexikanska dalen och förbands med fastlandet genom tre dammar. Dessa ledde norrut, västerut och söderut och hade även broar för att inte hindra sjöfarten. De utgjorde huvudvägar och sammanstrålade vid stadens centrala del vid Stora pyramiden (Templo Mayor).