:

Hur många procent får man bygga ut utan bygglov?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många procent får man bygga ut utan bygglov?
  2. Hur mycket får man bygga utan detaljplan?
  3. När infördes miljonprogrammet?
  4. Vad krävs för att bygga utanför detaljplan?
  5. Varför heter det miljonprogram?

Hur många procent får man bygga ut utan bygglov?

Du behöver då istället göra en anmälan för attefallsåtgärder. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan.

Hur mycket får man bygga utan detaljplan?

Tillbyggnad högst 15 kvadratmeter Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på högst 15 m2. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked.

När infördes miljonprogrammet?

Nästan en femtedel av de bostäder vi har kom till under åren 19, en tid i svenskt bostadsbyggande som brukar betecknas miljonprogrammet. Under de här åren byggdes det bostäder i Sverige.

Vad krävs för att bygga utanför detaljplan?

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov: tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan. den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"

Varför heter det miljonprogram?

Uttrycket "miljonprogram" kommer från riksdagens beslut 1965 att vi skulle bygga en miljon nya bostäder i Sverige under de kommande tio åren. Syftet med miljonprogrammet var att bygga bort den stora bostadsbristen med moderna bostäder till rimliga priser.