:

Vad är AP läge?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är AP läge?
  2. Hur långt kan man skicka en wifi signal?
  3. Var hittar jag SSID Android?
  4. Vad är min SSID?
  5. Vad är ett SSID nummer?
  6. Hur hittar jag krypteringsnyckel?
  7. Hur förlänger man WiFi?
  8. Vad menas med krypteringsnyckel?

Vad är AP läge?

Trådlöst nätverk (AP-läge) ansluter direkt trådlösa enheter (datorer, datorplattor, smarttelefoner etc.) till maskinen utan att använda en trådlös nätverkspunkt.

Hur långt kan man skicka en wifi signal?

Nätverkskabeln mellan accesspunkten och routern kan vara upp till 100 m lång utan att signalen försämras. För varje meter som läggs till mellan accesspunkten och antennerna blir signalen däremot sämre. Om det är långt mellan routern och antennerna bör accesspunkten placeras så nära antennerna som möjligt. Tips!

Var hittar jag SSID Android?

SSID är ett namn på mobilens trådlösa nätverk och något du kan bestämma själv. Det brukar inte vara ett 32 teckens nummer. Man bör hitta det i inställningarna där man ställer in mobilen för att agera "hotspot", dvs skapa ett trådlöst nätverk.

Vad är min SSID?

SSID är en förkortning för Service Set Identifier och är namnet på ett trådlöst nätverk. Ett SSID är unikt och används för att identifiera och skilja ett trådlöst nätverk från ett annat. Du använder ett SSID tillsammans med ett lösenord när du vill koppla upp din dator, mobil eller surfplatta mot ett trådlöst nätverk.

Vad är ett SSID nummer?

SSID (Service Set Identifier) är indentitets namnet på din trådlösa enhet. SSID kan ha upp till 32 bokstäver eller tal. Det är skillnad på små och stora bokstäver i SSID.

Hur hittar jag krypteringsnyckel?

Varje enhet som ska anslutas till det trådlösa nätverket måste därför ställas in med en speciell säkerhetsnyckel. Nyckeln är den teckenföljd som står på undersidan eller baksidan av din router. Den kan även kallas WPA, PSK, Wireless Key eller Lösenord.

Hur förlänger man WiFi?

En enkel lösning för att förbättra det trådlösa nätverket är att köpa en så kallad WiFi repeater, även kallad extender eller räckviddsförlängare. Dessa apparater fångar upp de trådlösa signalerna och skickar sedan ut dem på nytt igen. En nackdel med en repeater är att hastigheten minskar något vid vidaresändningen.

Vad menas med krypteringsnyckel?

Kryptonyckeln är den information som behövs för att genom kryptering av text eller andra data göra meddelandet obegripligt för obehöriga.