:

Vad heter nuvarande stater där de gamla Högkulturerna fanns?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter nuvarande stater där de gamla Högkulturerna fanns?
  2. Vad är typiskt för en högkultur?
  3. Vilka yrken fanns i Flodkulturerna?
  4. Vad tror du att det berodde på att högkulturerna uppstod just där?
  5. Varför försvann Induskulturen?

Vad heter nuvarande stater där de gamla Högkulturerna fanns?

Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska. Det var mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak som världens första högkultur (den sumeriska) uppstod för omkring 5000 år sedan.

Vad är typiskt för en högkultur?

En högkultur är en högt utvecklad befolkning i början av historisk tid, vilket ofta innebär social stratifiering och introduktionen av tekniska redskap för till exempel jordbruk och krigföring. Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika.

Vilka yrken fanns i Flodkulturerna?

För 5 000 år sedan uppstod historiens första stater längs floderna Nilen, Eufrat och Tigris, Indus och Huang He. Dessa stater kallas för flodkulturer. Där blomstrade jordbruk och handel. Samhällen med nedskrivna lagar och välplanerade städer växte fram.

Vad tror du att det berodde på att högkulturerna uppstod just där?

Vad tror du det berodde på att högkulturerna uppstod just där? Tillgång till vatten. Bra möjlighet att odla och frakta varor. Kilskrift är den första kända skriften som användes av folkgruppen Sumererna.

Varför försvann Induskulturen?

Civilisationens undergång Under 700 år levde invånarna vid Indus och Sarasvati i högönsklig välmåga. Slutet kom sedan lika plötsligt som uppblomstringen av städerna kommit. Kring år 1900 f.Kr. har många invånare i städerna börjat flytta därifrån och de som stannade kvar visar tecken på att ha varit undernärda.