:

Vad behöver man barnsäkra?

Innehållsförteckning:

  1. Vad behöver man barnsäkra?
  2. När behöver man barnsäkra?
  3. Vad är barnsäkerhet?
  4. Vad är barnsäkerhet i förskolan?
  5. Vilka är de vanligaste olyckorna i förskolan?
  6. Kan man få stöt av eluttag?
  7. Vilka olycksrisker finns i förskola och skola?

Vad behöver man barnsäkra?

Föremål

  • Förvara knivar, saxar och andra vassa föremål i skåp eller lådor som barnen inte kommer åt, eller förse lådorna med barnspärrar.
  • Tänk på att många maskindiskmedel och rengöringsmedel innehåller giftiga eller frätande kemikalier. Förvara oåtkomligt för barn.

När behöver man barnsäkra?

Det bästa är att barnsäkra hemmet redan innan den dag då barnet börjar krypa omkring själv eller ställa sig upp. Pricka av i listan nedan så minskar du risken för olyckor. Olyckor på grund av fall är den vanligaste orsaken till allvarliga skador bland förskolebarn. Därefter kommer förgiftning, skärsår och brännskador.

Vad är barnsäkerhet?

Barnsäkerhet i Sverige I FN:s konvention om barnets rättigheter står det att barn har rätt till liv, utveckling, lek och fritid. Samtidigt så ska barn skyddas mot våld och skador. Balansen mellan utveckling/nyfikenhet och skydd mot faror är inte helt lätt.

Vad är barnsäkerhet i förskolan?

Barnsäkerhet i förskolan regleras på olika sätt på många områden. Riktlinjernas syfte är att säkerställa god barnsäkerhet på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Barn har rätt till en säker och trygg uppväxt och det är ett samhällsansvar att säkerställa det.

Vilka är de vanligaste olyckorna i förskolan?

Ungefär 2 200 (eller 1 3 000 invånare) barn ett till och med två år skadas varje år inom förskolan. Den i särklass vanligaste skademekanismen är fallolyckor (64 %). Nästan två av tre olyckor är en fallolycka och den vanligaste fallolyckan är fall från låg höjd (< 1 m).

Kan man få stöt av eluttag?

Det är ovanligt med elolyckor hemma, tack vare att många hem har hög elsäkerhet. Trots det sker elolyckor. Det kan både vara en enskild elektrisk stöt eller att ström genom kroppen. Kontakta alltid vården om du eller en person i din närhet får ström genom kroppen.

Vilka olycksrisker finns i förskola och skola?

– Bland förskolebarn är fall den vanligaste olyckstypen och det är även vanligt med slag och stötar på grund av kollisioner mellan barn samt kollisioner med dörrar. Bland skolbarn sker två av tre olyckor utomhus, och den vanligaste orsaken är att barn ramlar, snubblar eller snavar under lek och bråk.