:

Vad krävs för att starta en radiokanal?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att starta en radiokanal?
  2. Vad kostar det att sända radio?
  3. Vad är Radio se?
  4. Vilka lagar och regler gäller om man vill starta en ny radiokanal?
  5. Vad används radio till?
  6. Vem hanterar radiofrekvenser i Sverige?
  7. Vad säger radio och tv lagen om hur radio och tv verksamheten i Sverige ska bedrivas?

Vad krävs för att starta en radiokanal?

Till att börja med behöver du ha en musiklicens för att få tillstånd att spela musik på din kanal. Musiklicensen skaffar du på www.stim.se. När musiklicensen är fixad behöver du anmäla ansvarig utgivare till Myndigheten för Press, radio och TV, MPRT. Reklamen på din kanal är också något som du behöver ha i åtanke.

Vad kostar det att sända radio?

Hur mycket kostar det att använda musik i närradio? För 2017 är tariffen för att sända musik i närradio 0,67 kr (ex moms) per musiktimme och påbörjat 1 000-tal invånare som är boende inom sändarens spridningsområde och som nås av sändningen.

Vad är Radio se?

radio.se - Din gratis internetradio radio.se är din gratis onlineradio på internet. Strömma den radiostation du väljer med oss via webbradio. Det är live och gratis. På radio.se hittar du över 30 000 radiostationer från hela världen.

Vilka lagar och regler gäller om man vill starta en ny radiokanal?

Du som vill sända närradio, analog och digital kommersiell radio eller som vill ha ett tillfälligt tillstånd måste ansöka om det hos Myndigheten för press, radio och tv. Hos myndigheten registrerar du också andra sändningar som inte kräver tillstånd men som riktar sig till allmänheten.

Vad används radio till?

När man pratar om en radio menar man ofta en apparat som tar upp utsändningar av radiovågor på de så kallade FM- och AM-banden. Men radio används också på många andra sätt vid kommunikation. Tack vare radiovågor kan man se på tv, prata i mobiltelefon och använda trådlös uppkoppling.

Vem hanterar radiofrekvenser i Sverige?

Samtidigt som televerket i sin frekvensförvaltning har myndighetsuppgifter på radioområdet bedriver man konkurrensutsatt verksamhet som är beroende av tillgång till radiosändare och radiofrekvenser.

Vad säger radio och tv lagen om hur radio och tv verksamheten i Sverige ska bedrivas?

Radio- och TV-lagen (SFS 2010:696) är en lag i Sverige som reglerar sändning av TV-program och ljudradio. Tillstånd att sända ges av regeringen om sändningarna finansieras med tv-avgift och i övrigt av Myndigheten för radio och tv. Tillstånden kan förenas med villkor.