:

Hur stor pool för att kunna simma?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor pool för att kunna simma?
  2. Vad är en pool liner?
  3. Kan man bygga pool på vintern?
  4. Vilken färg på liner ska man välja?
  5. När på året ska man bygga pool?

Hur stor pool för att kunna simma?

Bygg en lång pool, helst 50 meter, säger Jonas Lindvall. De flesta har kanske inte plats för en så lång pool, men 12 meter är enligt Jonas absolut minimum. Helst ska det gå att simma ordentligt.

Vad är en pool liner?

I poolen monteras en formsvetsad och måttanpassad duk som fungerar som tätskikt, denna kallas liner. Genom att välja vilken färg på linern du vill ha så ändras utseendet på poolen. Blå liner ingår som standard i samtliga poolpaket.

Kan man bygga pool på vintern?

KAN MAN VERKLIGEN BYGGA POOL PÅ VINTERN? Du kanske inte trodde det, men det är faktiskt möjligt att bygga pool året runt beroende på var i Sverige du bor. Detta beror såklart på hur tjock tjälen är när den skall brytas igenom för grävmaskinen.

Vilken färg på liner ska man välja?

Persia Blue är den vanligaste och mest klassiska linern som ger en känsla av Medelhavet. Även Persia Grey och Persia Sand är vanliga liners som ger ett ljusare blått respektive grönaktigt vatten. Carrera och Marmor ger en mörkare mer djupblå färg. Linern är avgörande för att skapa rätt känsla i poolen.

När på året ska man bygga pool?

De flesta bygger sin pool under vår och tidig sommar. Det är en hektisk tid för alla entreprenörer vilket kan leda till väntetider. Därför brukar vi säga att det är bäst att bygga sin pool under hösten/ vintern. Det kan gå snabbt att bygga en pool och göra den badklar.