:

Hur används digitala verktyg i skolan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur används digitala verktyg i skolan?
  2. Var används digital teknik?
  3. Vad menas med digitala verktyg?
  4. Vad är ett bra digitalt läromedel sjöden?
  5. Vilka är fördelarna med att använda projektor och digitala medier?

Hur används digitala verktyg i skolan?

Att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande innebär att ha kompetens att välja verktyg utifrån vad som bäst gagnar elevernas lärande, analoga som digitala, vid varje enskilt lärtillfälle. Här får du se ett exempel på en undervisningssituation där analoga och digitala verktyg används parallellt.

Var används digital teknik?

Digital teknik brukar förknippas med mikroprocessorer och datorer men omfattar även diskreta digitala kretsar, exempelvis ALU (Arithmetic Logic Unit), skiftregister och räknare, som numera är integrerade i ett enda chip. Ämnet tar upp både den abstrakta beskrivningen av nätet och den fysiska realiseringen.

Vad menas med digitala verktyg?

Digitala verktyg kan vara teknisk utrustning som dator, platta, interaktiv skrivtavla, mobiler, robotar eller en programvara som används i undervisning, till exempel olika redigeringsprogram, presentationsprogram eller plattformsprogram.

Vad är ett bra digitalt läromedel sjöden?

Sjödén (2014) visar hur man kan granska och jämföra kvaliteten på digitala läromedel utifrån digitala mervärdesfunktioner dvs. vad är ett pedagogiskt relevant innehåll i ett digitalt läromedel och tillför det innehållet något utifrån ett pedagogiskt perspektiv när eleverna använder läromedlet.

Vilka är fördelarna med att använda projektor och digitala medier?

Fördelarna med digitala media är att man kan stimulera elevernas inlärning och gynna olika individer och inlärningsstilar. Nackdelarna kan vara när tekniken inte fungerar tillfredställande, vilket kan vara mycket tidskrävande för läraren.