:

Vad har den prefrontala cortex för funktion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har den prefrontala cortex för funktion?
 2. Vad är Subkortikala Cortex?
 3. Vad händer i amygdala?
 4. Vad innehåller hjärnans bark och märg?
 5. Vad är Subkortikala strukturer?
 6. Vad innehåller hjärnans märg?
 7. Vad gör de olika delarna i hjärnan?
 8. Var sitter basala ganglierna?
 9. Vilken av de basala ganglierna producerar dopamin?

Vad har den prefrontala cortex för funktion?

Prefrontala Cortex (PFC) hittar du i den främre delen av hjärnans pannlob och har kopplingar till hjärnans alla sinnessystem samt till amygdala och hypotalamus. Här sköts våra komplexa, exekutiva förmågor som impulskontroll, planering av rörelser och styrning av beteenden.

Vad är Subkortikala Cortex?

Hjärnbarkens förmåga att behandla sensorisk information, associera denna med med emotionella tillstånd, lagra den som minne och initiera handling moduleras av tre strukturer djupt inne i cerebrala hemisfärerna: Basala ganglia - dessa reglerar rörelse och färdighetsinlärning.

Vad händer i amygdala?

Om amygdala upptäcker något som den tolkar som en fara (verklig eller inbillad), sätts hjärnans alarmsystem igång, och adrenalin och kortisol (stresshormon) skickas ut i kroppen för att göra oss alerta och stridsberedda så att vi kan fly faran – eller angripa den.

Vad innehåller hjärnans bark och märg?

Hjärnbarkens lager

 • Lamina molecularis, består till största delen av parallellgående fibrer (axoner och dendriter). ...
 • Lamina granularis externa, som framför allt innehåller mindre kornceller.

Vad är Subkortikala strukturer?

– I studien har vi fokuserat på sju så kallade subkortikala områden i hjärnan, som är förknippade med minnesförmåga, rörelse, inlärning och motivation. Vi vet sedan tidigare att förändringar i dessa områden kan leda till beteendeförändringar och sjukdom.

Vad innehåller hjärnans märg?

Den nedersta delen av hjärnstammen kallas förlängda märgen. Den förbinder storhjärnan med ryggmärgen. Hjärnstammen tar emot information från kroppens signaler och skickar dem vidare till hjärnbarken. Hjärnstammen styr kroppens hormonsystem, andningen, hjärtslagen, kroppstemperaturen, ämnesomsättningen och din vakenhet.

Vad gör de olika delarna i hjärnan?

Den ytliga delen av hjärnan (hjärnbarken eller den grå substansen) styr de flesta av kroppens funktioner, till exempel syn, hörsel, tankeförmåga och rörelser. Djupare delar av hjärnan (den vita substansen) består framför allt av nervbanor som kopplar ihop olika delar av hjärnan och ryggmärgen.

Var sitter basala ganglierna?

Basala ganglierna, även basalganglier (latin nuclei basales), är anhopningar av nervceller i storhjärnan och hjärnstammen. De består av tre strukturer lokaliserade till de två stora hemisfärerna centralt i hjärnan.

Vilken av de basala ganglierna producerar dopamin?

Substantia nigra är den formation av neuron som antas stå för majoriteten av produktionen av dopamin i det största systemet för dopaminerga signaler i hjärnan, de basala ganglierna.