:

Vilken tidskrift ska jag publicera i?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken tidskrift ska jag publicera i?
  2. Hur ska man läsa en vetenskaplig artikel?
  3. I vilken tidskrift?
  4. Hur fungerar norska listan?
  5. Hur man läser en artikel?
  6. Hur kritiserar man en vetenskaplig artikel?

Vilken tidskrift ska jag publicera i?

Välja tidskrift Det naturliga när man ska publicera sig är att välja den tidskrift där man får som störst genomslag med sina forskningsresultat. Rimligtvis är detta den tidskrift som ämnesmässigt ligger ”mest rätt” och den man vet att kollegorna inom området läser. Men det finns också andra hänsyn att ta.

Hur ska man läsa en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar innehåller ofta detaljerad information som kan vara svår att förstå, det är lätt att fastna. Det är väldigt sällan man måste läsa hela artikeln från början till slut. Lär dig att strategiskt läsa en artikeln utifrån det mål du har.

I vilken tidskrift?

En bra utgångspunkt i ditt letande efter rätt tidskrift är att fundera på vilka tidskrifter du själv brukar läsa och i vilka tidskrifter andra forskare inom ditt område publicerar. Prata gärna även med dina kollegor, de kanske har tips.

Hur fungerar norska listan?

Norska listan Den norska modellen poängsätter vetenskapliga publikationer baserat på publikationens kanal som förlag, tidskrifter och konferensserier eller webbplats samt publikationens form artikel, kapitel, monografi. Urval och nivåindelning sker genom kollegial process och viktningen resulterar i Norska listan.

Hur man läser en artikel?

Läs först abstract och inledning. Där stöter du på den viktigaste fackterminologin i artikeln. Slå upp de ord du inte förstår - de kommer förmodligen att återkomma i texten. När du läser resten av artikeln fortsätter du att läsa även om du inte förstår alla orden.

Hur kritiserar man en vetenskaplig artikel?

Ingen systematisk utvärdering Fel i experimentdesign, statistisk analys eller hur resultaten tolkats. En regel är att kritiken måste baseras på fakta som kan verifieras, oftast publicerade data. – Det är viktigt för att undvika förtal. Att till exempel diskutera forskares avsikter är irrelevant.