:

Vad är Distansfart?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Distansfart?
  2. Kan man träna med Hälseneinflammation?
  3. Vad är ett Tröskelpass?
  4. Vad är bra med Distanslöpning?
  5. Vad kan man göra åt hälseneinflammation?

Vad är Distansfart?

Distansträning innebär en sammanhängande löprunda på 15-75 minuter i ditt eget lugna tempo. Här kan du utgå från det som kallas för "pratfart" vilket innebär att du ska kunna föra en konversation med en vän. Om du behöver blanda in gång för att kunna prata så är det löpning blandat med gång som är din distansfart.

Kan man träna med Hälseneinflammation?

Den främsta behandlingen vid hälseneinflammation är successivt stegrad rehabträning, med fokus på just hälsenan, så att större tålighet utvecklas. Promenader, cykling eller liknande belastningsformer rekommenderas, men framför allt successivt stegrad tåhävningsregim (se övningar subakut fas).

Vad är ett Tröskelpass?

Ett snabbdistanspass är ett pass på omkring mellan 20 och 40 minuter i tröskeltempo. Tröskelpass brukar man kalla de pass runt mjölksyretröskeln som är i intervallform. Hur snabbt ett tröskel- eller snabbdistanspass går är helt individuellt, så du måste utgå från dig själv.

Vad är bra med Distanslöpning?

KROPPENS SYRETRANSPORT EFFEKTIVISERAS. Vid lugn långdistans ökar även din lokala kapacitet. Antalet kapillärer (de små blodkärlen) runt musklerna och lungorna ökar och detsamma gäller kroppens eget kraftverk, mitokondrierna. Detta ger en effektivare transport av syre till musklerna.

Vad kan man göra åt hälseneinflammation?

Vad kan jag göra själv? Du ska undvika att överbelasta senan, och bör till exempel låta bli att löpträna tills besvären har gått över. Receptfria smärtstillande läkemedel kan hjälpa mot smärtan. Använd stadiga och dämpande skor, och till en början placera ett inlägg i skorna under hälen för att avlasta senan.