:

Hur startar man ett Hästföretag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur startar man ett Hästföretag?
  2. Hur många hästar får man sälja per år?
  3. Hur driver man en häst gård?
  4. Vad räknas som hästverksamhet?
  5. Måste man ha minst 2 hästar?

Hur startar man ett Hästföretag?

För att starta ett företag krävs ett tydligt vinstsyfte! Du måste ha som mål att företaget skall lämna ett överskott som ska betala för den tid du lägger ned i företaget, de resurser du använder i företaget och ge dig en liten belöning för den risk du utsätter dig för som företagare.

Hur många hästar får man sälja per år?

Du behöver ha ett tillstånd när du: Säljer fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans uppfödning. Samtidigt förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar, till exempel hyr ut boxplatser i ett stall varaktigt. Har ridskoleverksamhet. Har yrkesmässig hästverksamhet.

Hur driver man en häst gård?

Tips inför att köpa hästgård

  1. Prata med någon som har hästgård innan om vilka de löpande kostnaderna är för att driva en gård. ...
  2. Ta en noggrann titt på skick på bostadshus, stall och loge så att du vet vilka kostnader som tillkommer för underhåll av fastigheter.

Vad räknas som hästverksamhet?

Ekonomisk verksamhet med hästar kan bedrivas i många olika former, till exempel trav, galopp, turridning, hästuthyrning, uthyrning av ridhus och manege, ridskola, inackordering, handel, uppfödning och hingsthållning.

Måste man ha minst 2 hästar?

Enligt djurskyddslagen ska hästar, som är flockdjur i vilt tillstånd, helst ha sällskap av en annan häst i närheten. De måste inte vistas i samma hage. Om det inte går så kan hästar ha socialt utbyte av andra flockdjur i närheten. Det sociala behovet ska dock tillgodoses.