:

Vad är inte digitalisering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är inte digitalisering?
  2. Vad innebär digital utveckling?
  3. Vad gör en Digitaliseringsstrateg?
  4. Hur har digitaliseringen utvecklats?
  5. Hur snabbt går digitaliseringen?

Vad är inte digitalisering?

Digitalisering handlar om att förenkla och effektivisera arbetsprocesser med hjälp av digital teknik. Dock är de digitala lösningarna inte digitaliseringen i sig, utan begreppet handlar snarare om att effektivisera manuella arbetsuppgifter genom användandet av teknologier.

Vad innebär digital utveckling?

Digitalisering är en del i en teknologisk process som har som syfte att, med hjälp av digital teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. Det kan handla om snabbare utveckling av befintlig verksamhet eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar.

Vad gör en Digitaliseringsstrateg?

Digitaliseringsstrategin ska ge tydlighet vad gäller den digitala plattformen för att skapa förutsägbarhet, hållbarhet och flexibilitet i kommunens digitala lösningar och tjänster.

Hur har digitaliseringen utvecklats?

Digital handel är inte bara e-handel. För handeln innebär digitaliseringen en omvälvning när kundernas köpbeteende förändrats i grunden. Utbudet och tillgängligheten har breddats tack vare e-handeln som har vuxit kraftigt de senaste åren. E-handelsutbudet påverkar när, var och hur vi konsumerar.

Hur snabbt går digitaliseringen?

Digitaliseringen pågår överallt, den går snabbt och är horisontell. På så sätt blir det politiska och strategiska ledarskapet viktigt. Möjligheterna är många och utmaningar finns. Invanda mönster och strukturer utmanas.