:

Vad är opersonlig?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är opersonlig?
  2. Hur skriver man en sakprosa?
  3. Vad betyder obalanserad?
  4. Vad är en Facktext?
  5. Vilka texttyper är sakprosa?

Vad är opersonlig?

Akademiska texter utmärks av ett opersonligt språk. Det innebär att du bör tona ned din närvaro i texten, vilket bidrar till att innehållet uppfattas som sakligt och objektivt. I en akademisk text bör fokus sättas på det avhandlade ämnet – inte på dig som skribent.

Hur skriver man en sakprosa?

Koncentration och precision. Akademiska texter kanske inte direkt kännetecknas av att vara kortfattade. Men texter som skrivs på sakprosa ska hållas så korta och koncisa som möjligt. Det innebär att de ska vara rakt på sak och inte använda fler ord än vad som behövs för att det viktiga ska framgå.

Vad betyder obalanserad?

Ordet obalanserad är en synonym till lynnig och labil och kan beskrivas som ”ur jämvikt, obehärskad”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av obalanserad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är en Facktext?

Att skriva facktext innebär att man sätter sig in i ett ämnesområde med allt vad det innebär. Inom olika områden har man olika sätt att uttrycka sig textuellt och för att kunna övertyga med sin text bör man visa att man är väl förtrogen med de textkonventioner som råder inom det speciella fackområdet.

Vilka texttyper är sakprosa?

All text som inte är skönlitterär kan kallas för sakprosa. Det kan vara faktatexter, tidningsartiklar, reklamtexter, instruktionsböcker, recept för matlagning, informationsbroschyrer, tidningsreportage, ja alla typer av text som inte först och främst ska berätta en historia.