:

Hur långt utstick får man ha på släp?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt utstick får man ha på släp?
  2. Hur långt får gods sticka ut?
  3. När ska lasten märkas ut?
  4. Hur långt får lasten sticka ut framför bilen?
  5. Hur långt får man ha på takräcket?
  6. Hur mycket får lasten maximalt skjuta ut i sidled om du vill köra på en allmän väg?

Hur långt utstick får man ha på släp?

(Lasten får inte skjuta ut mer än 20 cm på varje sida. Den totala bredden får ej överstiga 260 cm.) Tycker denna är lite lurig... * Om du däremot skulle ha en bil som är 245 cm bred blir maxbredden 260 cm, dvs max utstick 15 cm.

Hur långt får gods sticka ut?

Bilens maxlast får inte överskridas och lasten får inte täcka registreringsskylten. Fordonets totala bredd får inte överskrida 260 cm och lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter.

När ska lasten märkas ut?

Last som skjuter mer än 1 m bakåt måste märkas enligt lag. All last som inte syns tydligt och skjuter utåt (utanför bilen) måste märkas. Syns lasten tydligt framifrån så behöver den bara märkas om det skjuts ut mer än 1 meter framför.

Hur långt får lasten sticka ut framför bilen?

Bilens maxlast får inte överskridas och lasten får inte täcka registreringsskylten. Fordonets totala bredd får inte överskrida 260 cm och lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter.

Hur långt får man ha på takräcket?

Se till att lasten inte sticker ut för långt framför takräcket. I sidled får lasten maximalt skjuta ut 20 cm, med en totalbredd om max 260 cm. 24 meter är den maximalt tillåtna längden. Märk ut både fram- och bakflaggor eller liknande i tydliga färger när lasten skjuter ut mer än 1 meter.

Hur mycket får lasten maximalt skjuta ut i sidled om du vill köra på en allmän väg?

Lasten får max skjuta ut 20 cm i sidled. Totalbredden får max vara 260 cm (2,6 m).