:

Vad är Multistix?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Multistix?
  2. Hur länge spara Morgonurin?
  3. Kan urinen vara grumlig under några dagar?
  4. Vad är en klargul urin?
  5. Har du en brunaktig urin?
  6. Har du en klargul färg på urinen?

Vad är Multistix?

Teststickor används för riktad screening av urin avseende glukos, ketoner, leukocyter, nitrit, protein, erytrocyter och pH (1, 2). Teststickorna, Multistix, kan avläsas visuellt eller i instrumentet Clinitek Status®+, vilket ger en semikvantitativ bedömning av de ingående parametrarna.

Hur länge spara Morgonurin?

Då man skall undersöka om det finns kristaller i urinen, måste urinen vara färsk (ej mer än 2 timmar) och får inte förvaras kallt. I andra fall, till exempel utredning av njurstatus, törstutredningar eller konstaterad prostatit behöver urinen inte vara färsk och kan förvaras i kylskåp.

Kan urinen vara grumlig under några dagar?

Grumlig urin. En grumlig urin indikerar att den innehåller fosfater som kan vara ett resultat av njursten. Om urinen är grumlig under några dagar kan detta vara ett tecken på urinvägsinfektion. Det rekommenderas därför i detta fall att du uppsöker en läkare.

Vad är en klargul urin?

Klargul urin. Om du har en klargul färg på urinen indikerar detta en god hälsa. Denna karaktäristiska färg beror på ett pigment som kallas urobilinogen. Urin transporterar vanligtvis detta, som har spätts ut i vatten och då skapar denna gula färg som är nästan genomskinlig och som indikerar att du inte har vätskebrist.

Har du en brunaktig urin?

Brunaktig urin Om urinen har en brunaktig färg kan detta innebära att du ätit mycket bönor, rabarber eller någon typ av medicin. Om tonen är väldigt stark kan detta innebära ett problem med levern eller vätskebrist.

Har du en klargul färg på urinen?

Om du har en klargul färg på urinen indikerar detta en god hälsa. Denna karaktäristiska färg beror på ett pigment som kallas urobilinogen. Urin transporterar vanligtvis detta, som har spätts ut i vatten och då skapar denna gula färg som är nästan genomskinlig och som indikerar att du inte har vätskebrist.