:

Hur många tumlare finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många tumlare finns det?
 2. Var finns tumlare i Östersjön?
 3. Hur stor är en tumlare?
 4. Var finns tumlare?
 5. Var finns tumlare i Sverige?
 6. Vad är skillnaden mellan tumlare och delfin?
 7. Hur snabb är en tumlare?
 8. Finns det delfiner på västkusten?
 9. Vilka delfiner finns i Sverige?
 10. Finns det späckhuggare i Östersjön?

Hur många tumlare finns det?

År 2020 uppskattades att det finns omkring 5000 reproduktiva individer, vilket totalt innebär cirka 23 000 tumlare, i danska och svenska Skagerrak och Kattegatt medan Östersjöpopulationen bara uppskattas till cirka 98 reproduktiva individer.

Var finns tumlare i Östersjön?

Utseende: Tumlaren är gråsvart på ryggen, med ljusgrå sidor och vit mage. Ryggfenan är låg och triangelformad, och nosen trubbig. Östersjötumlarna rör sig i stora delar av södra Östersjön, ungefär från öster om Bornholm upp till Ålands hav.

Hur stor är en tumlare?

Den kan dyka till mer än 200 meters djup. Som vuxen väger den runt 60 kg. Den äter fisk som den sväljer hel. Favoritmat är sill, skarpsill och torsk.

Var finns tumlare?

 • Om arten. En vuxen tumlare blir vanligen mellan 1 centimeter lång och väger 40 till 57 kilo. ...
 • Utbredning och status.
 • Tumlare förekommer i Västerhavet samt i Östersjön upp till Skärgårdshavet mellan Åland och Finland.
BE

Var finns tumlare i Sverige?

Forskare brukar dela upp de tumlare som återfinns i svenska vatten i tre populationer. De skiljer sig åt både genetiskt och var de rör sig geografiskt. En population återfinns i Skagerrak, en i västra Östersjön och Kattegatt, och en i övriga delar av egentliga Östersjön – Östersjötumlaren.

Vad är skillnaden mellan tumlare och delfin?

Tumlare (Phocoenidae) är en familj i underordningen tandvalar. Det som skiljer tumlare från delfiner är deras små spadformade tillplattade tänder och trubbiga nos. Delfinerna har koniska, spetsiga tänder och en spetsigare, näbbliknade nos.

Hur snabb är en tumlare?

Tumlare är snabba simmare, Dalls tumlare tillhör med en hastighet upp till 55 km/t till de snabbaste valarna. Deras hopp är inte lika avancerade som hos delfiner. Honor av Dalls tumlare och vanlig tumlare parar sig vanligen en gång per år och dräktigheten varar i cirka 11 månader.

Finns det delfiner på västkusten?

Den största delfinen, späckhuggaren, ses mer eller mindre årligen på västkusten. Störst chans att se den är i juni, då den tydligen följer makrillen in mot kusten. Mer sällan går späckhuggaren också längre in mot Östersjön. I Nordatlanten blir hanen sju till åtta meter lång, och honan fem till sex meter.

Vilka delfiner finns i Sverige?

Flera delfinarter delfin, långfenad grindval, Rissos delfin och vitval.

Finns det späckhuggare i Östersjön?

Delfiner och mindre tandvalar Späckhuggare observeras nästan årligen på Västkusten, oftast i juni då den följer makrill in mot kusten. Sällsynt uppträder späckhuggare även in mot Östersjön.