:

Vad betyder en meningsfull fritid?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder en meningsfull fritid?
  2. Vad gör man på fritiden i Sverige?
  3. Vad är en meningsfull vardag?
  4. I vilka situationer kan människor uppleva att de inte har någon meningsfull aktivitet?
  5. Vem kom på KASAM?
  6. Vad gör barn och unga på fritiden?
  7. Hur kan fritiden påverkas negativt eller positivt för olika grupper i samhället?

Vad betyder en meningsfull fritid?

En meningsfull fritid ska vara rolig, lärorik, utvecklande och social. Fritidsaktiviteter som gör att unga får nya vänner med samma intressen har extra positiva effekt på deras sociala förmågor.

Vad gör man på fritiden i Sverige?

Du väljer själv vad du vill göra på din fritid. Vanliga fritidsintressen i Sverige är exempelvis olika sorters idrott, dans och teater, att spela musik, att spela tv-och dataspel och läsa böcker. Många föreningar och kommuner har olika sorters inriktningar och fritidsaktiviteter du kan delta i.

Vad är en meningsfull vardag?

Personliga värderingar styr valen och därmed också hur man prioriterar i vardagen. Positiva relationer och självuppskattning bidrar till en meningsfull vardag. Upplevelsen av det som är viktigt i livet ökar när man får hjälpa eller när man använder egna kunskaper för andras bästa.

I vilka situationer kan människor uppleva att de inte har någon meningsfull aktivitet?

Att hitta och komma igång med meningsfulla aktiviteter kan vara en utmaning när man levt länge med psykiskt funktionshinder i stödboende. För en del består den mesta tiden av att sitta och vänta på att maten ska serveras. Vissa känner både oro och bristande ork inför att våga gå ut utanför boendet på egen hand.

Vem kom på KASAM?

KASAM står för Känslan Av SAManhang och är ett resultat av Aaron Antonovskys (professor i medicinsk sociologi) arbete. Istället för att fokusera på vad som gör att människor mår dåligt intresserade sig Antonovsky av vad som får människor att må bra och hantera livet och motgångar.

Vad gör barn och unga på fritiden?

Yngre barn deltar mer i kulturaktiviteter än äldre. Barn i årskurs 5 går mer på museum, teater, musikal eller dansföreställning än unga i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Att skriva egna berättelser och andra skapande aktiviteter är också vanligare bland de yngre barnen.

Hur kan fritiden påverkas negativt eller positivt för olika grupper i samhället?

De olika effekterna av fritiden som påverkar individen behandlas. I samhällsperspektivet tas välfärdens och ekonomins påverkan av fritid upp. Delar om hur fritidsindustrins framväxt påverkar samhället genom fritiden tas upp. Även arbetsmarknaden är något som fritiden inverkar på bland annat genom friskvård.