:

Vilken text är lättast att läsa?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken text är lättast att läsa?
  2. Varför en lätt text kan vara svår att förstå?
  3. Är texten lättläst?
  4. Vad menas med att en text ska kunna stå för sig själv?
  5. Vad är Informationstäthet?

Vilken text är lättast att läsa?

Det finns ingen forskning som visar att sans seriffer (typsnitt utan klack- ar) skulle vara mer lättlästa än seriffer (typsnitt med klackar) eller vice versa. Vid en förfrågan bland personer med synned- sättning vilket typsnitt som ansågs mest lätt- läst bland ett antal sans seriffer kom Arial på första plats.

Varför en lätt text kan vara svår att förstå?

I en text som innehåller mycket kausalitet är orsakssamband i texten många och tydliga. Kausalitet är en språklig variabel som påverkar svaga läsares förståelse av en text eftersom kausalitet kan hjälpa läsaren att upptäcka logiska samband i texten samt att inferera, dvs. läsa mellan raderna (Reichenberg 2000:82).

Är texten lättläst?

Med lättläst avses text som är lätt att läsa och förstå. Lättläst förkortas ofta LL. LL-text är enklare än standardspråk både vad gäller ordförråd, uppbyggnad och innehåll. LL riktar sig till personer som har svårt att läsa och eller förstå standardspråk.

Vad menas med att en text ska kunna stå för sig själv?

När du skriver texter måste du tänka på att texter, till skillnad från samtal, läses på en annan plats, i ett annat sammanhang och oftast utan möjlighet att fråga när något är oklart. Texten måste alltid kunna stå för sig själv och vara självförklarande. Därför bör du undvika de alltför abstrakta orden.

Vad är Informationstäthet?

Enkel nominalkvot räknas ut genom att man delar antalet substantiv (det vill säga man använder inte alla nominaler såsom pronomen etcetera) med antalet verb. Texter med låg nominalkvot är ofta talspråkliga och framåtdrivande. Texter med hög nominalkvot är informationstäta, skriftspråkliga och tar lång tid att läsa.