:

Hur berättande kan användas som pedagogiskt verktyg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur berättande kan användas som pedagogiskt verktyg?
 2. Varför är muntligt berättande i skolan bra?
 3. Vad gör en bra berättelse?
 4. Varför handbok i berättande pedagogik?
 5. Hur man skriver en berättelse?

Hur berättande kan användas som pedagogiskt verktyg?

Alla kan bli goda berättare. Träna din berättarteknik och använd berättandet som verktyg för att lugna, distrahera eller för att stimulera fantasin. Det var berättarpedagogen Mikael Thomassons budskap när han föreläste på Mediapoolens halvdagsutbildning.

Varför är muntligt berättande i skolan bra?

Genom att använda muntligt berättande i klassrummet får eleverna tillgång till andra upplevelser och erfarenheter av sitt eget lärande. Berättandet inspirerar till ett aktivt lyssnande och eleverna får en större föreställningsförmåga som stimulerar ett inre bildseende.

Vad gör en bra berättelse?

En särskilt lyckad gestaltning är när det inte står hur personen känner utan att man som läsare känner vad personen känner. – En berättelse är ett försök att levandegöra händelser och känslor. Det är som när någon drar en vits. Du kan förstå den utan att skratta eller skratta utan att du riktigt vet varför.

Varför handbok i berättande pedagogik?

Muntligt berättande är ett enkelt och effektivt sätt att arbeta med språk och självkänsla, skapa koncentration och arbetsro, väcka intresse och motivation, hjälpa elever till djupare förståelse och att minnas kunskaperna bättre.

Hur man skriver en berättelse?

 1. 3.1 Tänk på historien.
 2. 3.2 Behåll spänningen i berättelsen.
 3. 3.3 Följ en struktur.
 4. 3.4 Skriv.
 5. 3.5 Låt berättelsen vila innan du granskar.
 6. 3.6 Om du inte litar på att det är okej ... läs det.