:

Vad är sammanfallande Semesterår?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är sammanfallande Semesterår?
  2. Vad får man ta tjänstledigt för?
  3. Hur är Semesteråret?
  4. Vilka studier ger rätt till tjänstledighet?
  5. Kan man ha kalenderår som Semesterår?

Vad är sammanfallande Semesterår?

Ett semesterår löper normalt från 1 april ena året till den 31 mars det nästkommande året. Om intjänandeåret och semesteråret däremot sammanfaller, så ska de betalda semesterdagar som du får i början av semesteråret ses som ett förskott.

Vad får man ta tjänstledigt för?

Du har rätt till tjänstledighet när du ska studera enligt studieledighetslagen. Det kräver dock att du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller att du varit anställd i minst 12 månader de senaste två åren. Din tjänstledighet beviljas enbart för den tid du studerar.

Hur är Semesteråret?

Intjänandeår är det år du kvalificerar dig för att få betald semester och semesterår är det år du tar ut semestern. Intjänandeåret är tiden från den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid året efter är semesteråret. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester.

Vilka studier ger rätt till tjänstledighet?

Om du är anställd har du laglig rätt att få tjänstledigt för studier. Du måste ha varit anställd minst sex månader i följd eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Kom ihåg att begära tjänstledigt i god tid före studiestarten eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp tjänstledigheten i sex månader.

Kan man ha kalenderår som Semesterår?

Det är också vanligt att intjänade år och semesterår är detsamma som kalenderåret, alltså 1 janunari-31 december. Semesterlagen och de flesta kollektivavtal säger att alla har rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti.