:

Vad gör fenoler?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör fenoler?
  2. Hur namnger man fenoler?
  3. Hur farligt är fenol?
  4. Vad är fenol bra för?
  5. Vad är ett Fenoltest?
  6. Vad är polyfenoler bra för?
  7. Hur framställer man acetylsalicylsyra?
  8. Vad innehåller mest polyfenoler?
  9. Vilka ämnen är antioxidanter?

Vad gör fenoler?

Fenol används bland annat för att tillverka bakelit, en av de första plasterna. Medicinskt används ämnet för att lindra klåda och för balsamering av lik samt förr som desinfektionsmedel i utspädd lösning, karbolsyra eller karbolvatten.

Hur namnger man fenoler?

Man kan tänka sig t ex att man byter ut ett väte i fenol mot en metylgrupp, så då kan man ha tre olika metylfenoler. Dessa kan man skilja mellan genom att sätta ut siffrorna 2, 3 eller 4 (1 är ju OH-gruppens kol) eller genom orto/meta/para i namnet.

Hur farligt är fenol?

Fenol och liknande ämnen är starkt frätande på hud, slemhinnor och ögon. Tas upp via huden. Risk för allvarlig frätskada samt svår allmänpåverkan vid inandning, förtäring samt vid hudexponering. I allvarliga fall risk för blodtrycksfall, medvetslöshet och hjärtpåverkan.

Vad är fenol bra för?

I Finland används fenol huvudsakligen som råvara för fenolhartser. Utomlands används fenol dessutom för tillverkning av konstfibrer, färger, parfymer, tvålar, läkemedel, tillsatser för livsmedel, sprängämnen och gummi.

Vad är ett Fenoltest?

Vi började med att väga produkten som nu var helt torr. Efter vi vägt produkten kan vi avgöra dess renhet med hjälp av tre olika tester. Först genom att undersöka förekomsten av fenolgrupper med järn(III)kloridlösning (fenoltest), sedan genom smältpunktsbestämning och till sist genom TLC (Tunnskikts Kromatografi).

Vad är polyfenoler bra för?

Polyfenoler är starka antioxidanta och neutraliserar fria radikaler och andra gifter. De skyddar även mot solens UV-ljus (också vår hud). Växter som odlas ekologiskt eller växer naturligt har ofta högre halt med polyfenoler.

Hur framställer man acetylsalicylsyra?

Acetylsalicylsyra kan tillverkas genom att blanda salicylsyra med ättiksyraanhydrid och tillföra extra protoner i form av en syra, exempelvis fosforsyra. Varunamnet Aspirin är en förkortning av acetyl (ättiksyrans acylgrupp) och spirsyra.

Vad innehåller mest polyfenoler?

Polyfenoler finns i stora mängder i bl. a. färggranna bär, frukter, grönsaker, frön, säd, baljväxter, grönt te och vindruvsskal. Ju mörkare en grönsak eller ett bär är, desto mer polyfenolföreningar innehåller det.

Vilka ämnen är antioxidanter?

Många andra ämnen i maten, så kallade bioaktiva ämnen, kan fungera som antioxidanter. Exempel på bioaktiva ämnen är flavonoider och antocyaniner. Större mängder av bioaktiva ämnen finns bland annat i bär, lök, olika kålsorter, grönt te, rött vin, vindruvor, apelsin, nötter och fröer.