:

Varför tillsätts järnsulfat i svensk cement?

Innehållsförteckning:

  1. Varför tillsätts järnsulfat i svensk cement?
  2. Vad innebär grön betong?
  3. Vad innehåller grön betong?
  4. Vad betyder C20 25 betong?
  5. Vad står C för i betong?

Varför tillsätts järnsulfat i svensk cement?

Det kan ge betongen högre lufthalt, bättre arbetbarhet, snabbare härdning och kan minska mängden tillsatt vatten i betongreceptet.

Vad innebär grön betong?

Skanskas gröna betong består istället av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som vår standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

Vad innehåller grön betong?

6 fakta om grön betong: Den Gröna betongen består av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden, som i dag är vad som står för den största delen av koldioxidutsläppen. Slagg är ett restmaterial som blir över när stål tillverkas, en blandning av olika mineraler och kalk.

Vad betyder C20 25 betong?

C20/25) motsvarar det första siffervärdet den fordrade karakteristiska cylindertryckhållfastheten (i MPa), och det andra är motsvarande för kuber.

Vad står C för i betong?

VCT står för förhållandet mellan andelen vatten och cement i din betong. VCT styrs bland annat av exponeringsklassen och påverkar flera av betongens egenskaper såsom tryckhållfasthet. Vilken är den högsta tillåtna kloridklass (salt) som tillåts i betongen. Betongens konsistens påverkar dess egenskaper att arbeta med.