:

Hur blev Lettland självständigt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blev Lettland självständigt?
  2. Är det säkert i Riga?
  3. Har Lettland tillhört Sverige?
  4. Har Lettland tillhört Sovjetunionen?
  5. Har Baltikum varit svenskt?
  6. Har Riga varit svenskt?

Hur blev Lettland självständigt?

På 1600-talet intog Sverige området, och i början av 1700-talet erövrades det av Ryssland. Lettland gjorde sig fritt i första världskrigets slutskede 1918, men självständigheten krossades genom sovjetisk ockupation 19.

Är det säkert i Riga?

Allmänna säkerhetsläget Resenärer bör också vara försiktiga i trafiken och se upp för ficktjuvar, särskilt i områden som besöks av turister. Var vidare uppmärksam vid val av taxibolag, t ex vid ankomst till Rigas flygplats. En taxiresa från Rigas flygplats till stadskärnan bör kosta ca 20-25 EUR.

Har Lettland tillhört Sverige?

På 1600-talet intog Sverige området, och i början av 1700-talet erövrades det av Ryssland. Lettland gjorde sig fritt i första världskrigets slutskede 1918, men självständigheten krossades genom sovjetisk ockupation .

Har Lettland tillhört Sovjetunionen?

Enligt den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten, som ingicks den 23 augusti 1939, fick Sovjetunionen fria händer i Baltikum. I mitten av juni 1940 ockuperades Estland, Lettland och Litauen av sovjetiska trupper. Kort därefter införlivades de tre staterna med Sovjetunionen.

Har Baltikum varit svenskt?

Svenska Livland var en av Sveriges tre baltiska besittningar under stormaktstiden. Livland motsvarade södra hälften av dagens Estland och norra hälften av dagens Lettland, samt ön Ösel.

Har Riga varit svenskt?

Under den första svensktiden, fram till 1660-talet, var Riga den största staden i det område som ingick i det svenska riket. Riga var en stor utskeppningshamn för bland annat lin, hampa och skeppsmaster.