:

Har Vattenfall en app?

Innehållsförteckning:

  1. Har Vattenfall en app?
  2. Vad visar elmätaren?
  3. Hur många kWh per dag villa?
  4. Kan inte se min förbrukning vattenfall?
  5. Varför kommer jag inte in på vattenfall?

Har Vattenfall en app?

Som första elbolag ger nu Vattenfall sina omkring 850 000 kunder en gratis app som via mobilen kan informera om elavbrott. Appen ska kunna komplettera störningsinformation som redan kan läsas via vattenfall.se, sms och e-post.

Vad visar elmätaren?

Elmätaren visar din verkliga förbrukning. Det är ditt elnätsföretag som ansvarar för att mäta förbrukningen. Det är mycket viktigt att mätningen blir rätt eftersom den är underlag för debitering av kostnad på din faktura från såväl nät- som elhandelsföretaget.

Hur många kWh per dag villa?

Elvärmda småhus har vintertid ofta en förbrukning på cirka 1 kWh/dygn eller mer. Du får en god kontroll på förbrukningen om du regelbundet läser av mätaren, till exempel en gång i veckan eller varje dygn.

Kan inte se min förbrukning vattenfall?

Om det finns luckor eller om det helt saknas mätvärden under månaden kan det bero på att du inte haft någon förbrukning. Om elanvändningen ligger under 1 kWh per timme eller om din mätare har kommunikationsproblem med vårt insamlingssystem kan det också uppstå luckor i förbrukningsdatan.

Varför kommer jag inte in på vattenfall?

Varför är mitt konto låst? När du gjort tre felaktiga inloggningsförsök blir ditt konto spärrat. Ditt konto kommer automatiskt låsas upp efter 24 timmar. Innan dessa 24 timmar har passerat kan kontot inte låsas upp.