:

Får man Samla kottar?

Innehållsförteckning:

  1. Får man Samla kottar?
  2. När kan man hitta kottar?
  3. Kan man äta Granfrön?
  4. När plockar man tallkottar?
  5. När är tallkottar gröna?

Får man Samla kottar?

För att ut ett kilo frön krävs omkring 100 liter grankottar eller 150 liter kottar från tallar. Sedan gammalt är det tillåtet att ta nedfallna kottar. För att plocka kottar från träden krävs dock markägarens tillåtelse.

När kan man hitta kottar?

Kottar samlas normalt in på hösten, antingen på stående träd i fröplantager eller från marken på fällda toppar, grenar eller träd.

Kan man äta Granfrön?

Till exempel att det mellan fjällen på kotten sitter frön. Vart och ett av dem kan växa upp till en hel gran. Om inte något äter upp fröet förstås. För fröna är feta och goda och många djur tycker om dem.

När plockar man tallkottar?

När kottarna öppnar sig och släpper ut fröna säger man att de klänger. Kottarna kan också plockas redan på senhösten och vintern, men får då sparas till våren för nästa steg. Det är lättast att hitta kottar på träd som nyligen är avverkade eller som har blåst omkull, men det går också att hitta kottar på marken.

När är tallkottar gröna?

Under blomningen är kottanlagen röda men övergår i juli till grön färg. Vid slutet av sommaren är kottarna ca 1 cm i diameter.