:

Vad är CDB Jordbruksverket?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är CDB Jordbruksverket?
  2. Vad kostar det att skaffa se nummer?
  3. Hur får jag se nummer?
  4. Hur dödar man ett lamm?
  5. Får tillfälligt ute?
  6. Vad göra med dött lamm?

Vad är CDB Jordbruksverket?

I CDB Internet kan du som har nötkreatur rapportera händelser om dina djur till nötkreatursregistret. Du kan rapportera både med surfplatta och mobiltelefon men för att få tillgång till alla funktioner i tjänsten måste du använda dator. Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Vad kostar det att skaffa se nummer?

Notera att registrering av anläggning medför en avgift på 50 kr/ år och anläggning som kommer på faktura.

Hur får jag se nummer?

Innan du skaffar får behöver du ha ett anläggningsnummer (SE-nummer). Det ansöker du om hos Jordbruksverket. Alla får måste vara märkta i öronen med ett unikt idnummer (uppfödarens SE-nummer och ett femsiffrigt individnummer). Du måste ha en Stalljournal där djur som kommer till eller lämnar gården antecknas.

Hur dödar man ett lamm?

Lamm och killingar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom slag mot huvudet. Ett mindre antal lamm och killingar som är yngre än 14 dagar får du avliva genom slag mot huvudet. Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död.

Får tillfälligt ute?

Får och getter Om du flyttar får eller getter mellan egna beten som ligger inom samma eller angränsande kommun, räcker det med att du journalför dem som tillfälligt ute till det anläggningsnummer betet har. Så länge det bara är dina egna djur som går där behöver du inte ha någon separat stalljournal på betet.

Vad göra med dött lamm?

Om du bara har ett fåtal döda lamm eller killingar så kan du frysa in dem och anmäla hämtning vid ett senare tillfälle. Tänk på att du måste kunna redogöra för hur du förvarar de döda djuren om du får frågor om det från kommunen.