:

När är marknadsföring otillåten?

Innehållsförteckning:

  1. När är marknadsföring otillåten?
  2. Hur arbetar IKEA med intern marknadsföring?
  3. Vem beslutar om marknadsstörningsavgift?
  4. Vad är otillbörlig marknadsföring?
  5. Vilka krav ställs för att jämförande reklam ska vara tillåten?

När är marknadsföring otillåten?

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel. Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Hur arbetar IKEA med intern marknadsföring?

På sajten och bloggen Livet Hemma lägger man upp inredningsbilder och texter som tar upp inredningstrender, material, färger och annan inspiration. Inläggen tar avstamp i de egna produkterna, men man är heller inte främmande för att visa upp Ikea-möbler som målats om eller fått ett nytt användningsområde.

Vem beslutar om marknadsstörningsavgift?

Vem beslutar om påföljder? Stockholms tingsrätt är första instans i mål om förbud, föreläggande eller marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen. Konsumentombudsmannen, den företagare som berörs, eller en sammanslutning av företagare eller konsumenter får föra talan om förbud eller föreläggande.

Vad är otillbörlig marknadsföring?

När är marknadsföringen otillbörlig? I marknadsföringslagen anses såväl vilseledande som aggressiv marknadsföring vara otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens, vanligen konsumentens, förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Vilka krav ställs för att jämförande reklam ska vara tillåten?

Vilka krav ställs för att jämförande reklam ska vara tillåten? Det går bra att jämföra så länge inte jämförelsen blir vilseledande.