:

Vad kan en svaghet vara?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan en svaghet vara?
 2. Vilka är dina dåliga egenskaper?
 3. Vad ska man säga för svagheter?
 4. Vad ser du för utmaningar med tjänsten?
 5. Hur kommer det sig att du söker denna tjänst?

Vad kan en svaghet vara?

”Vilka är dina största svagheter?” – exempel på svar

 • Exempel 1 på svag sida: självkritisk. ...
 • Exempel 2 på svag sida: saknar självförtroende. ...
 • Exempel 3 på svag sida: svårt att ställa frågor. ...
 • Exempel 5 på svag sida: skjuter upp. ...
 • Exempel 6 på svag sida: perfektionist.

Vilka är dina dåliga egenskaper?

Fråga: Vad ska man egentligen svara på frågan "Vilka är dina sämsta egenskaper?" – Detta är en mycket vanlig intervjufråga och det visar på personlig mognad att våga tala om sina svaga sidor. Ofta är det dina starka sidor som blir dina svaga. Uthållighet kan till exempel bli envishet, snabbhet kan bli slarvighet.

Vad ska man säga för svagheter?

Det florerar många tips om hur man ska hantera sina svagheter i rekryterings- sammanhang....Dina svagheter säger mycket om din självinsikt

 • Skilj på form och innehåll. ...
 • Var ärlig och uppriktig. ...
 • Var relevant. ...
 • Sätt saker och ting i sitt sammanhang. ...
 • Skilj på svagheter och svagheter.

Vad ser du för utmaningar med tjänsten?

Vad finns det för utmaningar med tjänsten? Är det någon erfarenhet ni värderar särskilt högt? Hur ser framtiden ut inom företaget?” I bästa fall kan du sedan skräddarsy din ansökan utifrån företagets behov och utmaningar. I värsta fall inser du att jobbet inte var något för dig.

Hur kommer det sig att du söker denna tjänst?

När frågan ställs ”Varför vill du ha det här jobbet” så är det en möjlighet för dig att låta entusiastisk! Men tänk på att alltid vara dig själv och kunna stå för det du säger, i annat fall kan ditt svar sakna trovärdighet. Du kan däremot ta fram dina mer entusiastiska och engagerade sidor när frågan väl ställs.