:

Vad ska du göra om du känner att du har kört fast i ett arbete och behöver bli mer kreativ?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska du göra om du känner att du har kört fast i ett arbete och behöver bli mer kreativ?
  2. Är kreativ en egenskap?
  3. När man har kört fast i livet?
  4. När allt är kört?
  5. Hur ska jag ta mig vidare?

Vad ska du göra om du känner att du har kört fast i ett arbete och behöver bli mer kreativ?

Lista alternativen. Kreativitet handlar i stor utsträckning om att kunna se många olika alternativ. Ett bra sätt att få fart på skapandet kan därför vara att göra en lista över alla lösningar du över huvud taget kan tänka dig. Fyll på listan utan att stanna upp och utvärdera alternativen, det kan du göra i efterhand.

Är kreativ en egenskap?

Ett fel som många gör är att se kreativitet som en egenskap som vissa besitter och andra saknar. Men modern forskning har kunnat visa att kreativitet inte är ett stabilt personlighetsdrag, utan snarare en situationsspecifik strategi som de flesta människor kan använda sig av.

När man har kört fast i livet?

Det är dags för en förändring Om du känner dig fast betyder det garanterat att någonting i ditt liv inte fungerar längre. Vare sig det är dina vänner, din relation, din hobby, ditt hus eller ditt jobb så betyder känslan att det är dags för en förändring. Det är dags att göra någonting åt det som får dig frustrerad.

När allt är kört?

Sådana små avbrott brukar fungera som en mirakelkur för att plösligt få nya infallsvinklar på gamla problem. Se över vad du kan förändra i din tillvaro. Allt behöver inte tvunget göras precis så som du alltid gjort. Ansträng dig lite själv för att bryta dig loss från det gamla vanliga mönstret.

Hur ska jag ta mig vidare?

Det är vidare viktigt att möta sig själv med ömhet och omtanke, se till att bas-strukturen i vardagen fungerar (mat, motion och vila), ta vara på sitt förhoppningsvis stödjande sociala nätverk, ta pauser av olika slag, delegera, omprioritera, be om hjälp etc.